Gå til sidens indhold

Største stigning i forbrugerpriserne i næsten 40 år

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+6,7 %
april 2021 - april 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,6 %
april 2021 - april 2022

Forbruger- og nettoprisindeks april 2022

I april 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 6,7 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden juni 1984, hvor årsstigningen var 6,8 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 10,3 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden november 1982, hvor årsstigningen ligeledes var 10,3 pct. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, fødevarer, brændstof og gas, der gør sig gældende i april 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 3,6 pct. i april, hvilket er en stigning fra 3,2 pct. måneden før. Det er i høj grad prisstigninger på tobak og leje af sommerhus, der trækker kerneinflationen op i forhold til marts. Det er den højeste kerneinflation siden januar 1990.

Procentvis årlig ændring i forbrugerprisindekset og kerneinflationenKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111 samt egne beregninger

Energi hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i april. Isoleret set bidrog produktgruppen til 2,9 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet og andre energiformer.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet trak indekset op den seneste måned

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset 1,6 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, fødevarer og gas indekset op med 0,99 procentpoint. Modsat trak prisændringer på smør, spil og hobbyartikler samt benzin og diesel indekset ned med 0,12 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar.-apr. 2022

 

 

Apr. 2021 - apr. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

1,6

 

forbrugerprisindekset

 

6,7

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,55

0,49

 

Elektricitet

2,55

1,49

Fødevarer

11,02

0,25

 

Fødevarer

11,02

0,85

Gas

0,65

0,25

 

Benzin og diesel

2,39

0,75

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Smør

0,20

-0,06

 

IT-udstyr

1,16

-0,06

Spil og hobbyartikler

0,28

-0,03

 

Spil og hobbyartikler

0,28

-0,03

Benzin og diesel

2,39

-0,03

 

Produkter til pers. pleje

1,26

-0,03

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Apr.

 

Mar.

Apr.

 

Mar.-apr.
2022
 

Mar. 2021
- mar. 2022
 

Apr. 2021
- apr. 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

104,7

109,9

111,7

1,6

5,4

6,7

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

105,3

110,8

112,8

1,8

6,3

7,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

119,6

121,4

127,1

4,7

2,5

6,3

Beklædning og fodtøj

4,58

92,9

93,0

94,7

1,8

1,2

1,9

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

105,9

113,4

116,3

2,6

7,0

9,8

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

94,8

99,7

100,0

0,3

5,2

5,5

Sundhed

3,17

104,7

106,0

105,5

-0,5

1,5

0,8

Transport

11,82

104,4

114,8

115,8

0,9

10,2

10,9

Kommunikation

1,95

81,2

81,2

81,7

0,6

0,5

0,6

Fritid og kultur

10,62

104,9

106,8

107,6

0,7

1,9

2,6

Uddannelse

0,92

117,1

119,6

119,6

0,0

2,2

2,1

Restauranter og hoteller

5,01

108,5

114,0

116,8

2,5

5,8

7,6

Andre varer og tjenester

8,76

108,3

110,3

110,4

0,1

2,7

1,9

Varer

52,45

100,3

107,9

110,6

2,5

8,1

10,3

Tjenester

47,55

108,8

111,3

112,0

0,6

2,6

2,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

105,0

107,9

108,8

0,8

3,2

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,8

110,1

111,6

1,4

5,5

6,5

HICP i alt

104,1

109,8

111,8

1,8

6,0

7,4

HICP-CT i alt

103,8

109,3

111,1

1,6

5,7

7,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+6,7 %
april 2021 - april 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,6 %
april 2021 - april 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2022 - Nr. 160

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation