Gå til sidens indhold

Største stigning i forbrugerpriserne i over 35 år

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+5,4 %
mar. 2021 - mar. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,2 %
mar. 2021 - mar. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks marts 2022

I marts 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 5,4 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden maj 1985, hvor årsstigningen ligeledes var 5,4 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 8,1 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden januar 1983, hvor årsstigningen var 8,4 pct. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, brændstof, fødevarer og gas, der gør sig gældende i marts 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 3,2 pct. i marts, hvilket er en stigning fra 2,7 pct. måneden før. Det er i høj grad prisstigninger på tøj og biler, der trækker kerneinflationen op i forhold til februar. Det er den højeste kerneinflation siden september 2008.

Procentvis årlig ændring i forbrugerprisindekset og kerneinflationenKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111 samt egne beregninger

Energi hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i marts. Isoleret set bidrog produktgruppen til 2,1 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet og andre energiformer.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Benzin og diesel trak indekset op den seneste måned

Fra februar til marts steg forbrugerprisindekset 0,6 pct. Isoleret set trak prisændringer på benzin og diesel samt tøj og personbiler indekset op med 0,49 procentpoint. Modsat trak prisændringer på produkter til personlig pleje, elektricitet og gas indekset ned med 0,06 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Feb.-mar. 2022

 

 

Mar. 2021 - mar. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,6

 

forbrugerprisindekset

 

5,4

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,39

0,30

 

Elektricitet

2,55

1,00

Tøj

3,55

0,14

 

Benzin og diesel

2,39

0,78

Personbiler

4,23

0,05

 

Fødevarer

11,02

0,73

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Produkter til personlig pleje

1,26

-0,02

 

IT-udstyr

1,16

-0,05

Elektricitet

2,55

-0,02

 

Bøger

0,29

-0,04

Gas

0,65

-0,02

 

Bil- og rejseforsikringer

0,55

-0,02

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Mar.

 

Feb.

 

Mar.

 

Feb.-mar.
2022
 

Feb. 2021
- feb. 2022
 

Mar. 2021
- mar. 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

104,3

109,2

109,9

0,6

4,8

5,4

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

104,2

110,8

110,8

0,0

5,5

6,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

118,4

120,9

121,4

0,4

1,7

2,5

Beklædning og fodtøj

4,58

91,9

89,1

93,0

4,4

-1,1

1,2

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

106,0

113,1

113,4

0,3

6,7

7,0

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

94,8

99,8

99,7

-0,1

4,9

5,2

Sundhed

3,17

104,4

106,0

106,0

0,0

1,1

1,5

Transport

11,82

104,2

111,6

114,8

2,9

7,8

10,2

Kommunikation

1,95

80,8

81,2

81,2

0,0

0,5

0,5

Fritid og kultur

10,62

104,8

107,0

106,8

-0,2

2,6

1,9

Uddannelse

0,92

117,0

119,6

119,6

0,0

2,2

2,2

Restauranter og hoteller

5,01

107,7

112,4

114,0

1,4

4,7

5,8

Andre varer og tjenester

8,76

107,4

110,4

110,3

-0,1

2,7

2,7

Varer

52,45

99,8

106,7

107,9

1,1

7,0

8,1

Tjenester

47,55

108,5

111,1

111,3

0,2

2,4

2,6

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

104,6

107,5

107,9

0,4

2,7

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,4

109,5

110,1

0,5

4,9

5,5

HICP i alt

103,6

109,0

109,8

0,7

5,3

6,0

HICP-CT i alt

103,4

108,5

109,3

0,7

5,0

5,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+5,4 %
mar. 2021 - mar. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,2 %
mar. 2021 - mar. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

11. april 2022 - Nr. 125

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation