Gå til sidens indhold

Største stigning i forbrugerpriserne i over 30 år

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+4,8 %
feb. 2021 - feb. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,7 %
feb. 2021 - feb. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks februar 2022

I februar 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 4,8 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden december 1989, hvor årsstigningen ligeledes var 4,8 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 7,0 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden februar 1983, hvor årsstigningen var 7,5 pct. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, fødevarer, brændstof og gas, der gør sig gældende i februar 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 2,7 pct. i februar, hvilket er en stigning fra 1,9 pct. måneden før. Det er i høj grad prisstigninger på fødevarer og møbler, der trækker kerneinflationen op i forhold til januar. Det er den højeste kerneinflation siden november 2008.

Procentvis årlig ændring i forbrugerprisindekset og kerneinflationenKilde: www.statistikbanken.dk/pris113 og pris111

Energi hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning af det samlede forbrugerprisindeks i februar. Isoleret set bidrog produktgruppen til 2,0 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på elektricitet og andre energiformer, men også husleje spiller en rolle.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Husleje trak indekset op den seneste måned

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset 1,0 pct. Isoleret set trak prisændringer på husleje, møbler samt benzin og diesel indekset op med 0,58 procentpoint. Modsat trak prisændringer på elektricitet, gas og bøger indekset ned med 0,36 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Jan. - feb. 2022

 

 

Feb. 2021 - feb. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

1,0

 

forbrugerprisindekset

 

4,8

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Husleje

21,06

0,34

 

Elektricitet

2,55

0,99

Møbler

1,55

0,12

 

Fødevarer

11,02

0,62

Benzin og diesel

2,39

0,12

 

Benzin og diesel

2,39

0,57

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

2,55

-0,25

 

Tøj

3,55

-0,06

Gas

0,65

-0,09

 

Bøger

0,29

-0,04

Bøger

0,29

-0,02

 

IT-udstyr

1,16

-0,03

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Højere årlig stigning i huslejerne

I januar var huslejerne 1,7 pct. højere end i samme måned sidste år. I januar 2021 var den tilsvarende årlige stigning i huslejerne 1,3 pct. Det er den højeste årlige stigning i huslejerne siden 2016. I februar er huslejestigningerne fra den årlige huslejeundersøgelse indregnet i forbrugerprisindekset som en del af varegruppen boligbenyttelse. Huslejen bidrager isoleret set med 0,35 procentpoint til den årlige ændring i forbrugerprisindekset på 4,8 pct.

Fra og med 2022 vil huslejeindekset blive opdateret kvartalsvist frem for kun årligt, hvilket får en betydning for de beregnede årsstigninger i forbrugerprisindekset i slutningen af 2022. Yderligere information om ændringerne i huslejeundersøgelsen og betydningen for forbrugerprisindekset kan findes i analysen Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked. Arbejdet med at forbedre huslejeundersøgelsen er medfinansieret af et EU-grant.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Feb.

 

Jan.

 

Feb.

 

Jan. - feb.
2022
 

Jan. 2021
- jan. 2022
 

Feb. 2021
- feb. 2022
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

104,2

108,1

109,2

1,0

4,3

4,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

105,0

108,6

110,8

2,0

4,0

5,5

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

118,9

120,6

120,9

0,2

-0,3

1,7

Beklædning og fodtøj

4,58

90,1

88,1

89,1

1,1

-0,3

-1,1

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

106,0

112,9

113,1

0,2

7,9

6,7

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

95,1

96,6

99,8

3,3

1,5

4,9

Sundhed

3,17

104,8

105,2

106,0

0,8

0,9

1,1

Transport

11,82

103,5

109,7

111,6

1,7

6,6

7,8

Kommunikation

1,95

80,8

80,6

81,2

0,7

-0,2

0,5

Fritid og kultur

10,62

104,3

106,0

107,0

0,9

2,1

2,6

Uddannelse

0,92

117,0

119,5

119,6

0,1

2,1

2,2

Restauranter og hoteller

5,01

107,4

111,5

112,4

0,8

4,0

4,7

Andre varer og tjenester

8,76

107,5

110,0

110,4

0,4

2,2

2,7

Varer

52,45

99,7

105,7

106,7

0,9

6,6

7,0

Tjenester

47,55

108,5

110,0

111,1

1,0

2,1

2,4

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

104,7

106,2

107,5

1,2

1,9

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,4

107,9

109,5

1,5

3,9

4,9

HICP i alt

103,5

108,0

109,0

0,9

4,9

5,3

HICP-CT i alt

103,3

107,6

108,5

0,8

4,7

5,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+4,8 %
feb. 2021 - feb. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,7 %
feb. 2021 - feb. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2022 - Nr. 78

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation