Gå til sidens indhold

Høje stigninger i forbrugerpriserne

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+4,3 %
jan. 2021 - jan. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,9 %
jan. 2021 - jan. 2022

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2022

I januar 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 4,3 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden august 2008, hvor årsstigningen var 4,4 pct. Hvis man ser bort fra august 2008, skal man tilbage til 1989 for at finde højere årlige stigninger i forbrugerprisindekset. Det er i høj grad prisændringer inden for varer, der hæver årsstigningen i forbrugerprisindekset. Varer er i gennemsnit steget 6,6 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden 1985. Inden for varer er det i meget høj grad prisstigninger på el, brændstof og gas, der gør sig gældende i januar 2022. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,9 pct. i januar, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 1,5 pct. Det er den højeste kerneinflation siden 2012.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Energi hæver prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, el og varme havde den største påvirkning af det samlede forbrugerprisindeks i januar. Isoleret set bidrog produktgruppen til knap 2,4 procentpoint i årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes hovedsageligt højere priser på elektricitet og andre energiformer.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet trak indekset op den seneste måned

Fra december til januar steg forbrugerprisindekset 1,4 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, gas og smør indekset op med 0,84 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj og sko samt radio- og TV-udstyr indekset ned med 0,34 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec.2021 - jan. 2022

 

 

Jan. 2021 - jan. 2022

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

1,4

 

forbrugerprisindekset

 

4,3

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,55

0,60

 

Elektricitet

2,55

1,34

Gas

0,65

0,15

 

Benzin og diesel

2,39

0,53

Smør

0,20

0,09

 

Gas

0,65

0,52

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,55

-0,23

 

Tobak

2,30

-0,04

Sko

1,03

-0,06

 

Tøj

3,55

-0,04

Radio- og TV-udstyr

0,95

-0,05

 

IT-udstyr

1,16

-0,04

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2021

2022

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2022

Jan.

 

Dec.

Jan.

Dec. 2021
- jan. 2022

Dec. 2020
- dec. 2021

Jan. 2021
- jan. 2022

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,6

106,6

108,1

1,4

3,1

4,3

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,58

104,4

105,5

108,6

2,9

1,6

4,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

4,27

121,0

118,7

120,6

1,6

-0,2

-0,3

Beklædning og fodtøj

4,58

88,4

94,0

88,1

-6,3

2,4

-0,3

Boligbenyttelse, el og varme

29,93

104,6

109,8

112,9

2,8

5,2

7,9

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,40

95,2

95,6

96,6

1,0

0,1

1,5

Sundhed

3,17

104,3

104,7

105,2

0,5

0,3

0,9

Transport

11,82

102,9

108,5

109,7

1,1

6,6

6,6

Kommunikation

1,95

80,8

81,0

80,6

-0,5

-1,1

-0,2

Fritid og kultur

10,62

103,8

105,4

106,0

0,6

1,5

2,1

Uddannelse

0,92

117,0

119,4

119,5

0,1

2,1

2,1

Restauranter og hoteller

5,01

107,2

111,4

111,5

0,1

3,6

4,0

Andre varer og tjenester

8,76

107,6

108,2

110,0

1,7

1,6

2,2

Varer

52,45

99,2

103,3

105,7

2,3

4,1

6,6

Tjenester

47,55

107,7

109,5

110,0

0,5

2,1

2,1

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,15

104,2

105,6

106,2

0,6

1,5

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,8

106,5

107,9

1,3

3,0

3,9

HICP i alt

103,0

106,3

108,0

1,6

3,4

4,9

HICP-CT i alt

102,8

106,0

107,6

1,5

3,3

4,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Højere priser på fødevarer den seneste måned

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer steg 2,9 pct. fra december til januar, hvilket skyldes højere priser på bl.a. smør, læskedrikke, kaffe og brød. Beklædning og fodtøj faldt 6,3 pct. i samme periode, hvilket bl.a. skyldes vinterudsalget.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag i forbrugerprisindekset

Fra januar 2022 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag er baseret på det estimerede forbrug i 2021. Vægtskiftet har kun begrænset betydning for den beregnede årsstigning i det samlede forbrugerprisindeks i januar. Det nye vægtgrundlag kan findes på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks under Vægtgrundlag

Bortfald i januar 2022 grundet COVID-19-restriktioner

I januar er bortfaldet af prisobservationer lidt større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden marginalt. Det har ikke været muligt at indhente knap 1,6 pct. af prisobservationerne i januar herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat om estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i januar vurderes dog ikke at have nævneværdig betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i januar 2022, er årsstigningen fortsat 4,3 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+4,3 %
jan. 2021 - jan. 2022
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,9 %
jan. 2021 - jan. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2022 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation