Gå til sidens indhold

Uændret antal konkurser i maj, men stigende trend

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
205
maj
+2,8 %
fra april til maj

Konkurser maj 2022

Der var 205 erklærede konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 2,8 pct. flere end i april. Konkurserne medførte 948 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 31,9 pct. færre end i april. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden marts-maj var 21,4 pct. højere end i de foregående tre måneder, mens jobtabet var 78,2 pct. højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

De foreløbigt indkomne konkursbegæringer i maj indikerer omkring 465 konkurser i juni. Det er uvist hvor mange begæringssager i maj, der endnu ikke er blevet oprettet. Ca. 105 af de forventede konkurser i juni kan henføres til tvangsopløsninger i marts.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i maj i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i maj var på 833 opgjort i faktiske tal. 471 heraf stammer fra tvangsopløsninger i januar og februar.

Af de 833 konkurser var 190 eller 23 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. Der var 14 konkurser i maj fra tvangsopløsningerne i januar og februar. Af de 190 aktive var 148 anpartsselskaber og 22 enkeltmandsvirksomheder.

De resterende 643 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 457 af konkurserne stammer fra tvangsauktioner i januar og februar. 192 af nulvirksomhederne var anpartsselskaber, mens 419 var iværksætterselskaber.

Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job

Der blev tabt 948 job ved de 833 erklærede konkurser i maj mod 1.393 tabte job i april. Der er ingen enkelte konkurser med over 100 tabte job. I perioden marts-maj blev i alt 3.417 job ramt af konkurs mod 1.918 i den foregående tremånedersperiode. Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job i maj, mens Region Sjælland stod for 8 pct. og Region Syddanmark for 18 pct. Region Midtjylland stod for 23 pct. og Region Nordjylland for 11 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - maj 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

68606

30952

45,1

111

92

Aktive virksomheder

7604

4140

54,4

110

72

Nulvirksomheder

61002

26812

44,0

111

93

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

494

538

466

354

470

757

573

593

570

436

839

707

837

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder

153

164

149

108

180

232

195

194

177

164

244

200

205

Faktiske i alt

508

486

454

194

385

774

795

981

447

363

970

729

833

Landbrug, skovbrug og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiskeri

7

12

8

3

6

7

10

14

7

6

13

10

8

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

16

22

30

6

14

31

41

43

24

24

33

23

35

Bygge og anlæg

68

82

74

34

77

115

112

129

74

59

128

103

108

Handel og transport mv.

126

132

122

56

116

217

220

243

129

120

266

201

224

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlejning

12

15

10

5

11

25

18

19

6

5

23

21

20

Erhvervsservice

191

92

81

35

71

139

147

182

81

70

170

119

153

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

88

131

128

55

89

240

246

351

125

79

337

251

285

Uoplyst aktivitet

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

Hovedstaden

179

216

230

81

182

448

452

626

208

133

578

394

512

Sjælland

53

67

60

22

45

78

84

86

46

62

95

53

83

Syddanmark

152

73

64

21

54

79

47

75

60

73

115

66

87

Midtjylland

91

87

69

50

64

117

173

155

105

63

134

173

121

Nordjylland

33

43

31

20

40

52

39

39

28

32

48

43

30

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

733

431

788

331

1248

808

1232

694

555

669

1076

1393

948

Hovedstaden

275

152

195

79

555

321

594

271

132

213

282

430

390

Sjælland

106

70

83

24

184

55

221

63

106

224

270

108

73

Syddanmark

63

105

145

10

191

133

129

93

96

107

249

313

166

Midtjylland

251

76

285

70

178

154

177

218

191

85

160

451

214

Nordjylland

38

28

80

148

140

145

111

49

30

40

115

91

105

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
205
maj
+2,8 %
fra april til maj

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2022 - Nr. 198

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation