Gå til sidens indhold

4.000 flere lønmodtagere i april

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2022

Fra marts til april steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 4.000 personer, svarende til en stigning på 0,1 pct. Det er en mindre stigning sammenlignet med de to foregående måneder med stigninger på hhv. 9.000 personer i februar og 14.000 i marts. I april var der 2.948.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i det private og færre i det offentlige i april

Fra marts til april steg antallet af lønmodtagere med 5.000 personer til i alt 2.080.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere med 1.000 personer fra marts til april, svarende til et fald på 0,2 pct. I april var der 868.000 lønmodtagere i offentlig forvaltning og service.

Færre lønmodtagere i sundhed og socialvæsen

Antallet af lønmodtagere i sundhed og socialvæsen faldt med 4.000 fra marts til april, fordelt med 2.000 på hver af sektorgrupperne virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service. Faldet svarer til 0,7 pct. og hænger sammen med en udfasning af COVID-19-aktiviteter.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2930626

2944615

2948149

0,1

Offentlig forvaltning og service

868584

868982

867585

-0,2

Virksomheder og organisationer1

2061548

2075153

2080103

0,2

Uoplyst sektor

494

480

461

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2930626

2944615

2948149

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42431

42447

42371

-0,2

Råstofindvinding

3908

3975

4145

4,3

Industri

320975

322541

324112

0,5

Energiforsyning

12162

12336

12438

0,8

Vandforsyning og renovation

13140

13184

13251

0,5

Bygge og anlæg

183522

184321

184888

0,3

Handel

454427

456004

455798

0,0

Transport

142787

144194

143412

-0,5

Hoteller og restauranter

120623

125946

128206

1,8

Information og kommunikation

121924

122768

123255

0,4

Finansiering og forsikring

86069

86435

86551

0,1

Ejendomshandel og udlejning

43690

44158

44382

0,5

Videnservice

168550

170401

171618

0,7

Rejsebureauer, rengøring

 

 

 

 

og anden operationel service

162747

163628

163776

0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

154633

155123

156087

0,6

Undervisning

229177

229825

229652

-0,1

Sundhed og socialvæsen

549347

545391

541366

-0,7

Kultur og fritid

56915

57936

58347

0,7

Andre serviceydelser mv.

63105

63522

64035

0,8

Uoplyst aktivitet

494

480

461

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere revideret for månederne oktober 2021 til marts 2022. I februar er antallet af lønmodtagere opjusteret med 1.200 personer før sæsonkorrektion. I de øvrige reviderede måneder er antallet af lønmodtagere ændret med mellem 100 og 700 personer. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Offentliggørelse af kvartalstal

I forbindelse med denne udgivelse offentliggøres også foreløbige kvartalstal for lønmodtagerjob omregnet til fuld tid på grundlag af betalte timer. Ferieloven, som trådte i kraft 1. september 2020, påvirker fuldtidsbeskæftigelsen i de kvartalsvise opgørelser af lønmodtagerjob omregnet til fuld tid på grundlag af betalte timer. Som følge af den nye ferielov har nyansatte funktionærer siden september 2020 ret til betalt ferie fra ansættelsens begyndelse. Derfor fratrækkes i mindre omfang end tidligere løntimer, når nyansatte funktionærer afholder ferie. Det giver et højere antal betalte løntimer og dermed et højere antal fuldtidsbeskæftigede. Ferieloven medførte således et niveauskift i opgørelsen af fuldtidsbeskæftigelsen fra tredje til fjerde kvartal 2020. Danmarks Statistiks skøn er, at det nuværende niveau for fuldtidsbeskæftigelsen ligger 10.000-30.000 højere end før 1. september 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2022 - Nr. 225

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation