Gå til sidens indhold

9.000 flere lønmodtagere i februar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2022

I februar steg antallet af lønmodtagere med 9.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. sammenlignet med januar. Det er 13. måned i træk med stigende lønmodtagerbeskæftigelse, og antallet af lønmodtagere er siden januar 2021 steget med i alt 166.000 personer. I februar var der 2.929.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i det private og færre i det offentlige i februar

Fra januar til februar steg antallet af lønmodtagere med 10.000 til i alt 2.062.000 i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. I februar var der 95.000 flere lønmodtagere, svarende til 4,8 pct., end før den første nedlukning pga. COVID-19. I sektoren offentlig forvaltning og service var der 1.000 færre lønmodtagere i februar sammenlignet med januar, svarende til et fald på 0,1 pct. Med 867.000 lønmodtagere i februar var der 32.000 flere personer med lønmodtagerjob i sektoren sammenlignet med februar 2020, svarende til en stigning på 3,8 pct. 

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

3.000 flere lønmodtagere i hoteller og restauranter i februar

Fra januar til februar steg antallet af lønmodtagere i branchen hoteller og restauranter med 3.000 personer, svarende til en stigning på 2,8 pct. Stigningen kommer efter to måneder, hvor der har været et samlet fald på 7.000 lønmodtagere i branchen.   

5.000 færre lønmodtagere i sundhed og socialvæsen i februar

I branchen sundhed og socialvæsen er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med 5.000 personer fra januar til februar. Det svarer til et fald på 0,9 pct. Faldet kommer efter tre måneder med stigninger i lønmodtagerbeskæftigelsen i sundhed og socialvæsen. Beskæftigelsesudviklingen i branchen, som omfatter lønmodtagerjob både i det private og i det offentlige, er påvirket af COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccination.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*

 

December 2021

Januar 2022

Februar 2022

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2915719

2919757

2928537

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41868

42324

42381

0,1

Råstofindvinding

3883

3848

3882

0,9

Industri

320497

321454

322334

0,3

Energiforsyning

11701

11668

11799

1,1

Vandforsyning og renovation

13007

13064

13098

0,3

Bygge og anlæg

181648

182503

183669

0,6

Handel

450525

451817

453346

0,3

Transport

141046

141516

142886

1,0

Hoteller og restauranter

121472

117686

121004

2,8

Information og kommunikation

120656

121377

122149

0,6

Finansiering og forsikring

85664

85794

86043

0,3

Ejendomshandel og udlejning

43464

43544

43688

0,3

Videnservice

166267

166908

168214

0,8

Rejsebureauer, rengøring og

 

 

 

 

anden operationel service

161618

162129

162786

0,4

Offentlig administration, forsvar og politi

158205

158747

159424

0,4

Undervisning

228010

228466

228907

0,2

Sundhed og socialvæsen

545757

547986

542878

-0,9

Kultur og fritid

56957

55763

56766

1,8

Andre serviceydelser mv.

62816

62609

62780

0,3

Uoplyst aktivitet

659

554

502

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*

 

December 2021

Januar 2022

Februar 2022

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2915719

2919757

2928537

0,3

Offentlig forvaltning og service

867896

867790

866527

-0,1

Virksomheder og organisationer1

2047163

2051414

2061508

0,5

Uoplyst sektor

659

554

502

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i januar nedjusteret med under 1.000 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2022 - Nr. 137

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation