Gå til sidens indhold

Flere unge på forsorgshjem og herberg

Boformer efter §110 2019

I 2019 boede 919 unge mellem 18 og 24 år på forsorgshjem og herberg, hvilket svarer til 14 pct. af det samlede antal beboere på 6.700. Antallet af 18-24-årige på forsorgshjem og herberg har været svagt stigende de sidste ti år. I 2010 var andelen 12 pct. af det samlede antal beboere. Fra 2015 og frem var der en større stigning, hvor antallet af beboere fra 18 til 24 år steg fra 787 til 919. Dette svarer til en stigning på 14 pct.

Personer på forsorgshjem og herberg fordelt på alderKilde: www.statistikbanken.dk/bof11a.

Flere forsorgshjem og herberg - flere beboere

Det samlede antal af beboere på forsorgshjem og herberg er ligeledes steget i perioden. Fra 2015 til 2019 var der en stigning fra 6.200 til 6.700 personer. Udviklingen kan skyldes, at der i denne periode er åbnet flere forsorgshjem og herberg, idet antallet steg fra 74 i 2015 til 89 i 2019.

Definition af forsorgshjem og herberg

Forsorgshjem og herberg dækker over boformer efter § 110 i Serviceloven målrettet personer med særlige sociale problemer, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse. Funktionelt hjemløse er personer, der har en bolig, men som ikke er i stand benytte den i kortere eller længere perioder. Nyt fra Danmarks Statistik om boformer efter §110 udkommer for første gang i år.

Mænd er overrepræsenteret på herberg og forsorgshjem

Mændene er overrepræsenteret i gruppen, der bor på herberg og forsorgshjem. I 2019 udgør mændene 76 pct. af beboerne, mens kvinderne udgør 24 pct. Forskellen mellem kønnene har været konstant i perioden 2010-2019.

Blandt de 18-24-årige er der ligeledes flere mænd, som bor på herberg og forsorgshjem. I 2019 lå antallet af unge kvinder på stort set samme niveau som i 2010, mens antallet af unge mænd steg med 36 pct. fra 459 i 2010 til 626 i 2019. Udviklingen betyder, at andelen af unge mænd i forhold til unge kvinder er steget fra 60 pct. i 2010 til 68 pct. i 2019. Således var der en større andel af kvinder på 32 pct. blandt de 18-24-årige i 2019 end blandt det samlede antal beboere, hvor andelen kun var 24 pct.

Personer på forsorgshjem og herberg fordelt på køn og alder

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

antal

I alt

6315

6267

6260

6146

6370

6212

6422

6507

6649

6700

Mænd

4662

4630

4801

4713

4797

4749

4849

4973

5053

5068

18-24 år

459

487

541

562

585

563

644

622

630

626

25 år og derover

4203

4143

4260

4151

4212

4186

4205

4351

4423

4442

Kvinder

1653

1637

1459

1433

1573

1463

1573

1538

1596

1634

18-24 år

305

293

215

225

227

224

263

230

254

294

25 år og derover

1348

1344

1244

1208

1346

1239

1310

1308

1342

1340

Kilde: www.statistikbanken.dk/bof11a.

Flere bor på forsorgshjem og herberg hele året

I 2019 bor 413 personer på forsorgshjem og herberg hele året svarende til 6 pct. af det samlede antal beboere. Fra 2010 og til 2019 er antallet af personer, som boede på forsorgshjem og herberg hele året, steget med 17 pct. fra 353 til 413 personer.

Gruppen af unge personer mellem 18 og 24 år udgjorde i 2019 8 pct. af de personer, som boede på forsorgshjem og herberg hele året. Denne aldersfordeling har været konstant de sidste ti år. I 2019 boede der markant flere mænd end kvinder på forsorgshjem og herberg hele året, idet mænd udgjorde 82 pct. af gruppen. Til sammenligning repræsenterede mændene 76 pct. af alle personer på forsorgshjem og herberg i 2019.

Personer som har opholdt sig på forsorgshjem og herberg hele året. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/bof11a.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2020 - Nr. 400

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Boformer efter §110 i Serviceloven dækker over ophold på herberg og forsorgshjem, målrettet personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. I år har herberg og forsorgs-hjemene i forbindelse med forbedret kvalitetssikring af statistikken godkendt deres indberetning for perio-den 2017-2019. Kun godkendte indberetninger for de tre år bliver inkluderet i statistikken. Der var 89 botilbud i 2019, hvoraf 87 botilbud har godkendt deres indberetning. Landstotalen er derfor baseret på en opregning, hvor der er taget højde for de manglende indberetninger. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation