Gå til sidens indhold

Flere økologiske heltidslandbrug de seneste fem år

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2020

Antallet af fuldt omlagte økologer steg i 2020 til 741 bedrifter eller 9 pct. af det samlede antal heltidslandbrug. Økologien er særligt udbredt blandt bedrifter med fjerkræ (20 pct.) og mælkeproduktion (15 pct.), men det gælder for økologien som helhed, at omlægningen har været kraftigere i femårsperioden 2015-2020 sammenlignet med femårsperioden 2010-2015.

Andel heltidslandbrug omlagt til økologiKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Lidt bedre regnskaber for økologiske landbrug i gennemsnit

I 2020 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket var 16.000 kr. mere end året før. Efter driftsresultatet reduceres med en (beregnet) aflønning af ejerens timer, blev der et overskud på 449.000 kr.

Gennemsnitligt driftsresultat for heltidslandbrug omlagt til økologiKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Mindre tilbagegang for økologiske mælkeproducenter

Malkekvæg er med 370 bedrifter antalsmæssigt den største delsektor. Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg faldt med 49.000 kr. til 1,2 mio. kr., hvilket kan henføres til et fald i afregningsprisen på økologisk mælk på 7 øre. Driftsresultatet er lidt højere end for de konventionelle kolleger, hvor det blev 1,1 mio. kr. efter en stigning i den konventionelle afregningspris på 4 øre. Den bedste fjerdedel af de økologiske mælkeproducenter havde endog et driftsresultat på 2,8 mio. kr.

I 2020 var de bedste resultater i økologisk svine- og fjerkræproduktion

For de 48 omlagte heltidsbedrifter med økologisk svineproduktion var der med et driftsresultat på 1,4 mio. kr. tale om solid fremgang efter to år med dårlige resultater i 2018 og 2019. For de 54 omlagte heltidsbedrifter med fjerkræ blev det gennemsnitlige driftsresultat 1,6 mio. kr., hvilket var det højeste blandt de økologiske driftsformer. 202o er første år med selvstændig visning af resultater for økologisk fjerkræ i statistikbanken.

Lavere resultat for økologiske planteproducenter

Der var 175 økologiske heltidsbedrifter med planteavl i 2020. Driftsresultatet faldt til 0,4 mio. kr. varierende fra minus 0,4 mio. kr. for den svageste fjerdedel til 1,3 mio. kr. for den bedste fjerdedel.

Alle jordbrug

Med denne offentliggørelse er samtlige tabeller om jordbrugets regnskaber 2020 i Statistikbanken jord1 til 9 og jord100 fuldt opdateret.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Fjerkræ

Planteavl

Alle

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

 

antal

Bedrifter

379

370

45

48

..

54

131

175

699

741

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

258

256

169

152

..

85

310

323

237

240

Dyreenheder, antal

335

342

174

171

..

190

11

15

218

207

 

1.000 kr. pr. bedrift

Driftsresultat

1261

1212

-313

1424

..

1578

762

359

931

946

- Bedste fjerdedel

3030

2779

1075

4106

..

5284

1893

1270

2608

2613

- Dårligste fjerdedel

-161

245

..

-88

..

-118

37

-412

-338

-37

Driftsresultat efter ejeraflønning

692

666

-804

944

..

1116

392

-65

424

449

Nøgletal

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,6

3,4

0,4

5,7

..

4,8

2,9

2,1

3,1

3,0

Soliditetsgrad

19,1

20,8

20,1

22,3

..

30,2

27,4

21,4

21,7

22,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Nyt fra Danmarks Statistik

8. oktober 2021 - Nr. 366

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve på 172 ud af en population på 1.518 fuldt omlagte økologiske landbrugsbedrifter med en minimumsomsætning (Standard Output) på 25.000 euro. I statistikdokumentation findes mere information om kilder og metoder. Data indsendes til EU¿s informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN), der sammenstiller landenes data i FADN databasen.

Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. 

Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsind¬sats og investerede kapital. 

Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med 218,25 kr. i timen. 

Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. 

Soliditetsgrad viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation