Gå til sidens indhold

Fortsat færre ældre bor i pleje- og ældreboliger

Pleje- og ældreboliger 2021

Siden 2010 er antallet af ældre på 75 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 51.700 i 2021, svarende til et fald på 11 pct. I samme periode er antallet af ældre i aldersgruppen steget med 41 pct. Andelen af den ældre befolkning, som bor i pleje- og ældreboliger, er således faldet i perioden. 15 pct. af befolkningen på 75 år og derover boede i 2010 i en pleje- eller ældrebolig mod 9 pct. i 2021. Andelen er især faldet i aldersgruppen 90 år og derover. Her boede 42 pct. af alle ældre på 90 år og derover i en pleje- eller ældrebolig i 2010. I 2021 er andelen faldet til 32 pct.

Andel af befolkningen, der bor i pleje- og ældreboliger fordelt på alder (75 år og derover)Kilde: www.statistikbanken.dk/resi01 og folk1a

Boligtypen afhænger af alderen

I 2021 bor 72.000 personer i alle aldersgrupper i en pleje- eller ældrebolig. Hvilken boligtype beboerne typisk bor i ændrer sig med alderen. (se forklaring på de forskellige boligtyper nedenfor). Størstedelen (73 pct.) af beboerne under 65 år bor i almene ældreboliger, som er specielt egnede til ældre og personer med handicap, men hvor der ikke er personale tilknyttet. Andelen, der bor i en plejebolig, som har fast personale og serviceareal, stiger med alderen, hvilket hænger sammen med, at plejebehovet typisk vokser med alderen. 67 pct. af beboerne på 90 år og derover bor i en plejebolig i 2021.

Beboere i pleje- og ældreboliger fordelt på alder og boligtype. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/resi01

Færre pleje- og ældreboliger i forhold til 2010

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger samlet set faldet fra 82.100 til 79.300 i 2021, hvilket svarer til et fald på 3 pct. De sidste to år er det samlede antal af pleje- og ældreboliger dog steget med ca. 500 boliger. Plejeboliger, som udgør mere end halvdelen af alle pleje- og ældreboliger, er steget med 14 pct. i perioden. Denne boligtype afløser på sigt plejehjemsboliger og beskyttede boliger, som er under udfasning, og nu tilsammen udgør under 5 pct. af alle pleje- og ældreboliger. Antallet af friplejeboliger er i fortsat vækst og er tredoblet siden 2010, men udgør med 1.700 boliger kun 2 pct. af alle pleje- og ældreboliger.

Antal pleje- og ældreboliger fordelt på boligtyperKilde: www.statistikbanken.dk/resp01

Fem typer af pleje- og ældreboliger

Plejehjemsboliger og beskyttede boliger er oprettet efter Lov om social service:

Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal.
Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, mens der i andre er etableret nødkald mv.

Plejeboliger og almene ældreboliger er oprettet efter Lov om almene boliger:

Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal. Plejeboliger er på sigt afløseren for plejehjemsboliger.
Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnede som bolig for ældre og personer med handicap, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.

Friplejeboliger er oprettet efter Lov om friplejeboliger:

Friplejeboliger er private plejeboliger til personer med omfattende behov for service og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2021 - Nr. 416

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er indsamlet på elektroniske blanketter fra kommunerne og indgår i Danmarks Statistiks sociale ressourceopgørelse - en hel uge i april. Antal beboere i visiterede boliger opgøres af den kommune, der visiterer, uanset om boligen drives af egen kommune eller anden kommune. Der er rettet henvendelse til de kommuner, hvor der er store udsving i forhold til forrige år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation