Gå til sidens indhold

Fiskeriets driftsresultat steg i 2020

Regnskabsstatistik for fiskeri 2020

Det samlede driftsresultat for erhvervsfiskeriet steg fra 2019 til 2020 med 97 mio. kr. til 862 mio. kr. - en stigning på 13 pct. Stigningen kom af, at den landede mængde fisk steg med 16 pct. Lavere priser gjorde dog, at det samlede bruttoudbytte kun steg med 6 pct. Samtidig var driftsomkostningerne 4 pct. højere. Driftsresultatet for fartøjer over 40 meter - 28 stk. over 40 meter - blev i 2020 på 685 mio. kr., hvilket var 32 pct. mere end i 2019. De 28 fartøjer over 40 meter stod for 79 pct. af det samlede driftsresultat.

Bruttoudbytte fordelt på omkostninger og driftsresultat for alle fartøjer, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/firegn1

Fartøjer over 40 meter stod for 55 pct. af fiskeriets bruttoudbytte

Bruttoudbyttet for alle 485 fartøjer blev på 3,5 mia. kr. Fartøjer over 40 meter stod med 1,9 mia. kr. for 55 pct. af bruttoudbyttet. Mere end halvdelen af bruttoudbyttet kom således fra 28 fartøjer. Fartøjer mellem 24 og 40 meter havde en andel af bruttoudbyttet på 17 pct. Fartøjer mellem 18 og 24 meter samt dem mellem 15 og 18 meter havde en andel på 9 pct. hver. De resterende 10 pct. af bruttoudbyttet kom fra fartøjer under 15 meter og fra fartøjer, der fiskede efter hesterejer og muslinger, som tilsammen udgjorde 284 fartøjer.

Omkostninger til brændstof faldt

De samlede omkostninger til brændstof løb op i 282 mio. kr. i 2020 svarende til et fald på 27 pct. i forhold til 2019. Det samlede forbrug af brændstof blev beregnet til 105 mio. liter i 2020, hvilket var en stigning på 5 pct. Set pr. fartøj svarede det til en omkostning til brændstof på 582.000 kr. i 2020, hvilket var 25 pct. mindre end i 2019. Det beregnede forbrug af brændstof pr. fartøj steg med 7 pct. til 217.000 liter. Antallet af dage, hvor hvert fartøj var på havet (havdage), faldt i samme periode fra 136 til 128. Brændstofforbruget pr. ton landet fisk faldt med 9 pct. til 144 liter pr. ton landet fisk.

Øvrige omkostninger

Summen af driftsomkostninger (eksklusive brændstof) steg med 202 mio. kr. fra 2019 til 2020 svarende til 10 pct. Stigningen pr. fartøj var på 497.000 kr. svarende til 13 pct. Det fordelte sig således, at omkostninger til lønninger steg med 2 pct. og afskrivninger steg med 24 pct. Landingsomkostninger mv. faldt med 5 pct. Finansieringsomkostningerne steg med 10 pct.

Regnskabsresultater for fiskeri fordelt på fartøjslængdegrupper

 

Alle fartøjer

Fartøjslængdegrupper 2020

 

2019
 

2020
 

Under
12 m

12,0
-14,9 m

15,0
-17,9 m

18,0
-23,9 m

24,0
-39,9 m

40,0 m
og over

 

antal

Fartøjer i populationen

495

485

160

63

83

51

39

28

Fartøjer i stikprøven

238

222

43

26

47

34

30

22

 

pr. fartøj

Indsats af

 

 

 

 

 

 

 

 

produktionsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriaktiver, primo, 1.000 kr.

38976

41824

5641

14867

23827

56426

104564

328485

Samlet bruttotonnage

134

135

8

24

55

129

322

1277

Forbrug af brændstof, 1.000 l

202

217

19

47

101

185

683

1828

Antal havdage for fartøjer

136

128

90

111

141

181

253

180

Arbejdsindsats, dage i alt

414

416

139

228

438

689

1125

1323

 

1.000 kr. pr. fartøj

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoudbytte

6576

7142

843

1609

3720

6277

15147

67993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsomkostninger

4688

4987

641

1280

2859

5395

12642

40247

Brændstof

781

582

58

139

298

535

1787

4707

Køb af årskvote, is, foder m.m.

368

493

34

48

145

417

1360

5065

Landingsomkostninger m.m.

329

312

91

185

234

513

990

1352

Vedligeholdelse

680

778

164

274

513

874

1638

5621

Administration, forsikring m.m.

392

432

139

201

335

490

825

2542

Afskrivninger

928

1154

98

155

415

976

2518

11928

Lønudgift, ekskl. løn til ejere

1211

1236

56

277

918

1590

3524

9031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af primær drift

1888

2155

202

329

862

882

2505

27746

Finansieringsomkostninger

343

377

14

67

111

517

1168

3278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

1546

1778

188

262

750

365

1337

24468

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

21,2

22,7

-21,5

-5,2

10,6

2,6

11,6

38,2

Afkastningsgrad

3,6

3,9

-3,2

-0,6

1,7

0,3

1,7

7,9

Soliditetsgrad

43,3

42,0

48,4

45,3

50,9

46,5

48,0

36,2

Anm. 1: Udover de viste fartøjslængdegrupper findes også muslinge- og hesterejefartøjer.
Anm. 2: Der var registreret 1998 fartøjer i 2020, www.statistikbanken.dk/fisk1.
Kilde: www.statistikbanken.dk/firegn1, firegn2 og nfisk

Nyt fra Danmarks Statistik

28. marts 2022 - Nr. 105

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter dansk erhvervsfiskeri. Enheden i statistikken er et fartøj. I denne sammenhæng er et fartøj defineret som en regnskabsenhed. En regnskabsenhed består som hovedregel af et fartøj med selvstændigt regnskab. En regnskabsenhed kan i visse tilfælde indeholde flere fartøjer - eksempelvis hjælpefartøjer eller fartøjer, som hver for sig ellers ikke ville indgå i populationen. Populationen omfatter de enheder, som har en driftsmæssig aktiv periode på mindst seks måneder samt en årsomsætning over tærskelniveauet på 270.000 kr. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation