Gå til sidens indhold

Danmarks offentlige underskud det laveste i EU

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2020 (oktober-indberetning)

Danmark havde i 2020 et underskud på den offentlige saldo på 0,2 pct. af BNP. Det er det laveste underskud blandt EU-landene i 2020, som var kraftigt præget af COVID-19. I 2019 havde Danmark et overskud på den offentlige saldo på 4,1 pct. af BNP. Danmarks offentlige saldo i pct. af BNP er således forværret med 4,2 procentpoint fra 2019 til 2020. Kun tre andre EU-lande - Sverige, Letland og Slovakiet - havde forværringer af saldoen, der var lavere eller på niveau med Danmarks. I Sverige og Letland blev saldoen i forhold til BNP forværret med hhv. 3,4 procentpoint og 3,9 procentpoint, mens forværringen af saldoen i Slovakiet var på niveau med den danske. Samlet for alle EU-landene blev saldoen forværret med 6,3 procentpoint. Forværringen i den offentlige saldo i EU-landene skyldes primært øgede offentlige udgifter, mens de offentlige indtægter i 2019 og 2020 lå på niveau i de fleste EU-lande. Som følge af Brexit indgår Storbritannien ikke længere i EU-opgørelsen, som omfatter de nuværende 27 medlemslande.

Forskel i offentligt saldo (ØMU-saldo) i pct. af BNP. Fra 2019 til 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Danmark og Sverige overholdt underskudgrænse på 3 pct. som de eneste

På trods af COVID-19-pandemiens kraftige påvirkning af de offentlige finanser i EU-landene, havde Danmark og Sverige som de eneste EU-lande et underskud på mindre end den underskudsgrænse på 3 pct., der er fastlagt via Maastricht-traktaten. Til sammenligning havde 17 lande i 2019 et overskud på den offentlige saldo, og kun Rumænien og Frankrig havde et underskud større end 3 pct. af BNP. De fire EU-lande, hvor den offentlige saldo blev mest forværret mellem 2019 og 2020, var Grækenland, Malta, Østrig og Slovenien, som alle havde overskud på de offentlige finanser i 2019, der blev vendt til underskud på mere end 3 pct. i 2020.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) steg i samtlige 27 EU-lande i 2020

I samtlige 27 EU-lande steg den offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) i pct. af BNP i 2020, og i 18 EU-lande steg ØMU-gælden mere end 10 procentpoint. For det samlede EU-27 (uden Storbritannien) steg gældsandelen med 12,9 procentpoint og udgjorde 90,1 pct. af BNP i 2020. I Euroområdet var gælden ved udgangen af 2020 97,3 pct. af BNP, hvilket er en stigning på 13,8 procentpoint sammenlignet med 2019. Grækenland havde den største stigning, og ØMU-gælden udgjorde i 2020 her 206,3 pct. af BNP. Dermed er Grækenland fortsat det land, der har den højeste ØMU-gæld blandt EU-landene.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Danmarks ØMU-gæld er stadig blandt EU's laveste

Danmarks ØMU-gæld steg fra 2019 til 2020 med 202,7 mia. dk. Målt i forhold til BNP steg ØMU-gælden med 8,5 procentpoint og udgjorde 42,1 pct. ved udgangen af 2020. Stigningen kommer efter gælden i forhold til BNP har været faldende siden 2015. Ifølge ØMU-kriterierne må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. Danmark havde i 2020 EU's sjette laveste ØMU-gæld og var blandt de 14 ud af 27 EU-lande, som opfyldte gældskriteriet.

Danmarks ØMU-gæld og -saldo i pct. af BNP ved indberetningen til EU-kommissionen i oktober 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Forbehold for Luxembourgs indberetning ophævet

EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat kan tage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld. Det kan de gøre, hvis der er tvivl om datakvaliteten eller den anvendte metode. For 2020-data tog Eurostat via pressemeddelelse af 22. april 2021 forbehold for Luxembourgs indberetning. Dette forbehold er ophævet igen via pressemeddelelse pr. 21. oktober 2021.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2021 - Nr. 388

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation