Gå til sidens indhold

Det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale er 10 pct.

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 3. kvt. 2021

I tredje kvartal 2021 udgjorde det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale 10,0 pct. af den udvidede arbejdsstyrke i Danmark, og det lå dermed under EU-gennemsnittet på 13,5 pct. Det danske arbejdskraftpotentiale var lavere end i nabolandene Sverige (17,5 pct.) og Finland (16,5 pct.). Spanien (23,8 pct.), Italien (21,9 pct.) og Grækenland (20,2 pct.) havde i tredje kvartal det højeste ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale, mens Tjekkiet havde det laveste potentiale (3,6 pct.). Det viser sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) offentliggjort af Eurostat. Definitionen af det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale kan findes under Kilder og metode.

Arbejdskraftpotentiale i den udvidede arbejdsstyrke i Danmark og EU, 3. kvt. 2021, 15-74-årigeKilde: Eurostat, Labour Force Survey

Særligt blandt unge er der et stort ikke-udnyttet arbejdskraftpotentiale

I tredje kvartal 2021 var der potentielt mere arbejdskraft at hente blandt lidt mere end hver fjerde 15-24-årige dansker. Det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale blandt denne gruppe var 26,4 pct. Arbejdskraftpotentialet blandt de 15-24-årige danskere forklares ved, at 9,1 pct. af den udvidede arbejdsstyrke var ubeskæftigede, 8,4 pct. var deltidsbeskæftigede, som ønskede flere timer, 3,4 pct. havde søgt job, men kunne ikke starte inden for to uger mens 5,5 pct. kunne starte job, men ikke havde søgt.

Blandt de 25-54-årige og de 55-74-årige er potentialet væsentligt mindre

Til sammenligning var det samlede ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale for de 25-54-årige i Danmark 7,5 pct. i tredje kvartal. Opdelt på de samme fire kategorier for denne aldersgruppe var 3,9 pct. ubeskæftigede, 1,5 pct. var deltidsbeskæftigede som ønskede flere timer, 1,1 pct. havde søgt job, men kunne ikke starte inden for to uger, mens 1,0 pct. kunne starte job, men havde ikke søgt. Blandt de 55-74-årige var det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale 6,3 pct. I denne aldersgruppe var 3,6 pct. ubeskæftigede, mens 1,3 pct. var deltidsbeskæftigede som ønskede flere timer.

Delkomponenter af arbejdskraftpotentialet i Danmark, 3. kvt. 2021

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Eurostats afgrænsninger afviger fra statistikbankens

Tallene i denne artikel er baseret på de afgrænsninger, som Eurostat anvender i sin formidling af Arbejdskraftundersøgelsen. Målet for det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale (labour market slack hos Eurostat) offentliggøres endnu ikke i statistikbanken.

COVID-19 kan have påvirket tallene

Tallene i denne artikel må ses i lyset af, at de forskellige EU-lande kan have iværksat forskellige tiltag til håndtering af COVID-19-pandemien. Derudover kan der være mere varierende usikkerhed på tallene for landene end ellers, fordi svarprocenter eller respondentsammensætninger til Arbejdskraftundersøgelsen kan have ændret sig på forskellig vis i de forskellige lande pga. COVID-19.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2022 - Nr. 24

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

 Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper og afgrænsninger i de europæiske lande, og artiklens tal for ledighed og beskæftigelse for Danmark adskiller sig derfor fra de registerbaserede opgørelser. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation