Gå til sidens indhold

Rekord antal firmaer i restaurationsbranchen i 2019

Generel firmastatistik 2019

Antallet af firmaer i branchen restaurationsvirksomhed var på 13.187 i 2019. Det er det højeste antal i denne statistiks dækningsperiode, som begynder i år 2000. Væksten skete samtidigt med en lille nedgang i beskæftigelsen i branchen, hvor der omregnet til fuldtidsbeskæftigede var 50.237 årsværk i 2019, svarende til et fald på 0,6 pct. i forhold til 2018. Til sammenligning steg antallet af årsværk i branchen i gennemsnit med 6,3 pct. om året fra 2014 til 2018.

Antal firmaer og årsværk inden for restaurationsvirksomhedKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2

Stort skift i udviklingen for restauranter, event catering og pizzeriaer

Restaurationsvirksomhed består af fem brancher. I branchen event catering steg antallet af firmaer med 9,6 pct. i 2019, sammenholdt med en gennemsnitlig årlig stigning på 2,2 pct. fra 2014 til 2018. Antallet af restauranter steg med 2,6 pct. i 2019, hvilket er en halvering af den gennemsnitlige vækst på 5 pct. om året for perioden 2014-2018. I branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. steg antal firmaer med 0,2 pct. i 2019, i modsætning til et gennemsnitligt årligt fald på 1,2 pct. i perioden 2014-2018.

Faldet i antal årsværk for restaurationsvirksomhed skyldes stagnering i samtlige underbrancher. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. gik fra en gennemsnitlig årlig vækst på 4,9 pct. i 2014-2018 til en nedgang på 4,6 pct. i 2019. Restauranter oplevede også en markant mindre vækst i årsværk, med 0,7 pct. i 2019 efter en gennemsnitlig årlig stigning på 8,7 pct. i 2014-2018. Event catering havde i 2019 kun 0,6 pct. flere årsværk end året før, sammenlignet med 6,7 pct. årlig vækst i perioden 2014-2018.

Vækst for antal firmaer og årsværk, fordelt efter perioder

 

Gns. årlig vækst 2014-2018

Vækst 2018-2019

 

Vækst i
antal firmaer

Vækst i
antal årsværk

Vækst i
antal firmaer

Vækst i
antal årsværk

 

pct.

Restaurationsvirksomhed i alt

1,5

6,3

1,7

-0,6

Restauranter

5,0

8,7

2,6

0,7

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

-1,2

4,9

0,2

-4,6

Event catering

2,2

6,7

9,6

0,6

Anden restaurationsvirksomhed

-1,9

0,8

1,5

-3,1

Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

-0,1

4,4

-0,4

-0,9

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2

Flere firmaer, men færre årsværk i 2019

I Danmark var der 310.995 reelt aktive firmaer i den private sektor i 2019. I forhold til 2018 var det en vækst på 4.360 firmaer, svarende til 1,4 pct. Med 1.655 flere firmaer var den største absolutte vækst i branchegruppen erhvervsservice. Den største procentvise vækst i antallet af firmaer var i branchegruppen finansiering og forsikring med 3,9 pct. Det største absolutte fald var under landbrug, skovbrug og fiskeri, som med 383 færre firmaer også udgjorde det største procentuelle fald på 1,5 pct.

Det samlede antal årsværk på tværs af hele den private sektor var med et fald på 0,1 pct. stort set uændret i 2019. Branchegruppen information og kommunikation havde den største absolutte stigning i antal årsværk, mens den største procentvise stigning var under ejendomshandel og udlejning. Det største absolutte fald i årsværk skete under industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, hvorimod det største procentvise fald var under landbrug, skovbrug og fiskeri.

Reelt aktive firmaer og årsværk i den private sektor, efter specialgruppering af brancher

 

Firmaer

Æn-
dring

 

Årsværk

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

2018

2019

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

I alt

306635

310995

1,4

 

1454457

1453497

-0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

26215

25832

-1,5

 

35643

33971

-4,7

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksom.

19401

19482

0,4

 

289696

287842

-0,6

Råstofindvinding

229

228

-0,4

 

4616

4538

-1,7

Industri

15427

15524

0,6

 

274050

271702

-0,9

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

3745

3730

-0,4

 

11029

11602

5,2

Bygge og anlæg

33299

33930

1,9

 

142926

143238

0,2

Handel, transport, restauration mv.

67022

67052

0,0

 

471627

470238

-0,3

Handel

41231

40808

-1,0

 

314502

312432

-0,7

Handel med biler og motorcykler

7729

7668

-0,8

 

41037

40936

-0,2

Engroshandel

15086

15007

-0,5

 

143877

143521

-0,2

Detailhandel

18416

18133

-1,5

 

129588

127975

-1,2

Transport

11213

11415

1,8

 

92838

93783

1,0

Hoteller og restauranter

14578

14829

1,7

 

64287

64023

-0,4

Information og kommunikation

18467

18943

2,6

 

90387

92535

2,4

Finansiering og forsikring

13582

14118

3,9

 

77961

76805

-1,5

Ejendomshandel og udlejning

29632

29616

-0,1

 

29825

31778

6,5

Erhvervsservice

55820

57475

3,0

 

219816

220218

0,2

Undervisning og sundhed

23398

24092

3,0

 

59237

59165

-0,1

Kultur, fritid og anden service

19795

20452

3,3

 

37332

37705

1,0

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf7

Nyt fra Danmarks Statistik

4. maj 2021 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Generel Firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation