Gå til sidens indhold

Antallet af anmeldte indbrud falder fortsat

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2021

I de senere år har der været en faldende tendens i anmeldte indbrud. Dette fortætter i årets fjerde kvartal hvor der var 6.840 anmeldelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 12 pct. i forhold til tredje kvartal. Fordelt på de tre indbrudskategorier, er indbrud i beboelser faldet med 17 pct., indbrud i ubeboede bebyggelser faldet med 11 pct. og indbrud i forretning, virksomhed mv. faldet med 4 pct. Udviklingen i anmeldelsesstatistikken under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i forhold til det normale forløb, hvorfor de sæsonkorrigerede tal er forbundet med større usikkerhed end normalt. Se mere herom i statistikdokumentationen.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Stigning i tyverier

Antallet af anmeldte tyverier har ligeledes været faldende gennem en længere årrække, men i 2021 har der dog været en mindre stigning. Fra tredje til fjerde kvartal 2021 var der således en stigning på 4 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser af tyveri fra bil, båd mv., hvor der blev anmeldt 471 flere i fjerde kvartal end i det foregående, svarende til en stigning på 16 pct. I samme periode steg også antallet af anmeldte lomme- og tasketyverier med 5 pct. Den overordnede faldende tendens i anmeldte tyverier siden 2017, kan formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen §276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri. COVID-19 har også været en medvirkende årsag til det lave niveau i lomme- og tasketyverier hen over 2020 og 2021, grundet afstandskrav og aflyste arrangementer.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Udviklingen i øvrige anmeldelser

Antal af anmeldte seksualforbrydelser steg samlet med 9 pct. fra tredje til fjerde kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Heraf steg antallet af voldtægter med 37 pct. fra 476 til 651 og blufærdighedskrænkelser med 17 pct. fra 828 til 968. Vold mod privatperson faldt med 5 pct. fra 3.195 til 3.030 fra tredje til fjerde kvartal og hærværk faldt med 4 pct. fra 5.195 til 5.008.

Udviklingen i anmeldelser fra 3. kvt. til 4. kvt., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

27. januar 2022 - Nr. 26

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation