Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Anmeldelser for vold mod privatperson stiger igen

Kriminalitet (kvt.) 3. kvt. 2021

I årets tredje kvartal blev der anmeldt knap 6.600 voldsforbrydelser i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på næsten 3 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i andet kvartal 2021. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser for vold mod privatperson, som steg 8 pct. Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven. Antallet af anmeldte voldsforbrydelser mod privatperson har været markant lavere end normalt under COVID-19, men lader nu til at bevæge sig tilbage til niveauet før COVID-19. Udviklingen i anmeldelses-statistikken under COVID-19-krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i forhold til det normale forløb, hvorfor de sæsonkorrigerede tal er forbundet med større usikkerhed end normalt. Se mere herom i statistikdokumentationen.

Anmeldte voldsforbrydelser mod privatperson, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Stor stigning i anmeldte lomme- og tasketyverier

Antallet af anmeldte tyverier har været faldende gennem en længere årrække og været særligt lavt det seneste halvandet år som følge af COVID-19-situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer. Faldet skyldtes i perioden særligt færre lomme- og tasketyverier. Fra årets andet til tredje kvartal var der dog en stor stigning i antallet af anmeldte lomme- og tasketyverier på 35 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Den overordnede faldende tendens i anmeldte tyverier siden 2017 kan formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen §276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Mindre fald i anmeldte indbrud

Også antallet af anmeldte indbrud har været markant lavere end normalt under COVID-19, men lader ligeledes til at være på vej tilbage til den tidligere sete udvikling. Antallet af anmeldte indbrud i alt faldt med knap 1 pct. fra andet til tredje kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Antallet af anmeldte indbrud i forretning, virksomhed mv. faldt med 4 pct., og indbrud i beboelser faldt med 3 pct. Indbrud i beboelse omfatter villaer o.l., lejligheder, værelser og landejendomme. Til gengæld steg antallet af anmeldte indbrud i ubeboede bebyggelser med mere end 4 pct. Indbrud i ubeboede bebyggelser omfatter bl.a. kælder-, lofts- og pulterrum, fritids- og kolonihavehuse, garager samt udhuse.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

14. oktober 2021 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. januar 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation