Gå til sidens indhold

Fortsat færre kvæg i Danmark

Kvægbestanden 31. december 2021

Bestanden af kvæg i Danmark er nu under 1,5 mio. stk. Det seneste år er bestanden faldet 1,3 pct. til 1.479.779 stk., og på 20 år er den faldet 20 pct. På 50 år er den faldet 45 pct., 7. januar 1971 året før Danmark stemte sig ind i EF, var bestanden på 2.678.000 stk. Hundyr, i form af køer og kvier, udgør ca. 85 pct. af bestanden, da langt det meste af kvæget bruges til produktion af mælk. De fleste kvier bliver til malkekøer, mens lidt over halvdelen af tyrene bliver slagtet, inden de er et år gamle. Derudover er der en lille eksport af kvæg til avl, tyrekalve til opfedning samt slagtedyr.

Bestanden af kvæg opgjort 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 (data fra 2008) og www.statistikbanken.dk/kvaeg4 (data før 2008)

Færre køer, tyre og stude samt lidt flere kvier

Reduktionen i bestanden på 1,3 pct. skyldes både færre tyre og stude samt køer, mens antallet af kvier steg lidt. Der var 559.270 malkekøer, hvilket svarede til en reduktion på 1,1 pct. i forhold til sidste år, mens antallet af ammekøer faldt med 6,1 pct. til 75.604 stk. Tyre og stude udgjorde 218.145 stk., hvilket var 4,6 pct. færre end året før, og kvier udgjorde 626.760 stk., hvilket var en stigning på 0,2 pct. Ser man på den geografiske fordeling af kvægbestanden er både kvier, malkekøer, tyre og ammekøer i overtal i Jylland, og blot 12 pct. af den samlede kvægbestand findes øst for Lillebælt.

Økonomien i mælkeproduktion er bedre end i kødproduktion

Økonomien i mælkeproduktion er i gennemsnit en bedre forretning end kødproduktion for landmændene. De seneste økonomiske tal for 2020 viser, at produktionen af slagtekalve efter ammekøer (kødkvæg) er ringere end for malkekøer målt på lønningsevne pr. arbejdstime. Læs mere i publikationen Landbrugets produktionsgrene 2020. Her kan også læses, at økonomien i den økologiske mælkeproduktion i 2020 var bedre end i den konventionnelle, mens det var omvendt i perioden 2017-2019.

Kvægbestanden

 

2020

2021

Ændring

 

31. dec.

31. marts.
 

30. juni
 

30. sept.

31. dec.
 

31. dec. 2020
- 31. dec. 2021

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1499683

1498160

1503300

1501150

1479779

-19904

-1,3

Tyre og stude

228593

228978

226546

222939

218145

-10448

-4,6

Under ½ år

107935

103823

107073

108415

103595

-4340

-4,0

½ år-<1 år

85362

86853

78135

75962

80144

-5218

-6,1

1-<2 år

25221

28021

29621

26902

24127

-1094

-4,3

2 år og over

10075

10281

11717

11660

10279

204

2,0

Kvier

625390

626194

630023

633555

626760

1370

0,2

Under ½ år

172234

167267

168005

172210

171629

-605

-0,4

½ år-<1 år

158226

164569

164209

160243

160264

2038

1,3

1-<2 år

253860

256020

257162

259468

255978

2118

0,8

2 år og over

41070

38338

40647

41634

38889

-2181

-5,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

177441

179840

180225

177031

175099

-2342

-1,3

1-<2 år

154910

160055

159172

155123

154222

-688

-0,4

2 år og over

22531

19785

21053

21908

20877

-1654

-7,3

Køer

645700

642988

646731

644656

634874

-10826

-1,7

Malkekøer

565227

562712

564730

563527

559270

-5957

-1,1

Ammekøer

80473

80276

82001

81129

75604

-4869

-6,1

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2021

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

218145

626760

559270

75604

1479779

Region Hovedstaden

4992

10935

8142

3268

27337

København og Nordsjælland2

2554

4621

2223

2814

12212

Landsdel Bornholm

2438

6314

5919

454

15125

Region Sjælland

13484

27931

16582

9739

67736

Region Syddanmark

81830

252836

233012

21214

588892

Landsdel Fyn

13607

37308

29375

4634

84924

Landsdel Sydjylland

68223

215528

203637

16580

503968

Region Midtjylland

65511

189261

167960

22660

445392

Landsdel Østjylland

19404

48682

37367

10022

115475

Landsdel Vestjylland

46107

140579

130593

12638

329917

Region Nordjylland

52328

145797

133574

18723

350422

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2022 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation