Gå til sidens indhold

Uændret antal døde pr. 100.000 i 2021

Befolkningens udvikling 4. kvt. 2021

I 2021 døde 57.152 personer. Det var 2.507 - eller 4,6 pct. - flere end i 2020. Samtidig voksede andelen af personer i aldersgruppen 80 år og ældre med 9.382 personer - eller 3,3 pct. - fra 2020 til 2021. Antallet af døde var i alle aldersgrupper på niveau med tidligere år, hvis man ser på døde pr. 100.000. Umiddelbart er det altså ikke muligt at aflæse en effekt af COVID-19 i data om døde.

Døde pr. 100.000 personer, fordelt på alder fra 60 år og ældreKilde: Beregninger baseret på grunddata fra www.statistikbanken.dk/folk1a og fod207

Flere fødte i 2021

I løbet af 2021 blev der født 63.473 børn. Det var 2.536 flere, svarende til 4,2 pct. flere, end i 2020, og 3,5 pct. flere end gennemsnittet over de seneste fem år (2016-2020). Der har været meget tale om, hvorvidt en stigning af antal levendefødte kunne være koblet til situationen med COVID-19, men dette kan være vanskeligt at påvise i befolkningsopgørelserne. Gruppen af kvinder i alderen 27-33 år, der er den alder som godt halvdelen (56 pct.) af mødrene til nyfødte havde i 2021, var også steget med 7.026 personer fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022.

Antal levendefødteKilde: www.statistikbanken.dk/fod

Størst stigning i antal fødte i marts, oktober og november i 2021

Fordelingen af de fødte henover året lignede tidligere år, men tilvæksten i antallet af fødte i 2021 sås især i marts, oktober og november, hvor der var hhv. 7,2 pct., 7,6 pct. og 8,8 pct. flere fødte end i 2020.

Antal levendefødte, fordelt på månederKilde: www.statistikbanken.dk/foddag

Befolkningens udvikling i 2021

I løbet af 2021 voksede den danske befolkning med 33.375 personer, så befolkningen pr. 1. januar 2022 bestod af 5.873.420 personer. Det var en befolkningstilvækst på 0,6 pct., hvilket er højere end i 2020, hvor befolkningstilvæksten var på 0,3 pct. Befolkningstilvæksten i 2021 skyldtes for 19 pct. overskud på den naturlige befolkningstilvækst (antal døde minus antal fødte), og de resterende 81 pct. skyldtes nettoindvandring (indvandring minus udvandring). Fødselsoverskuddet i 2021 (6.321 personer) var stort set uændret i forhold til 2020, mens nettoindvandringen (26.475) var mere end fordoblet.

Befolkningens bevægelserKilde: www.statistikbanken.dk/bev107

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2022 - Nr. 41

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation