Gå til sidens indhold

Indvandringen nærmer sig niveauet før 2020

Befolkningens udvikling 3. kvt. 2021

I tredje kvartal 2021 var indvandringen 29.888, hvilket er 92 pct. af indvandringen i samme kvartal 2019. I andet kvartal 2021 var indvandringen også næsten på niveau, 91 pct., med indvandringen i 2019, så noget tyder på, at indvandringen er ved at være tilbage på samme niveau som før den store nedgang i 2020, hvor indvandringen faldt med samlet set 16 pct. opgjort for hele året.

Indvandring fordelt på kvartalerKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Udvandring er fortsat lavere end tidligere år

Udvandringen var derimod ikke steget til samme niveau, idet udvandringen på 15.756 i tredje kvartal 2021 udgjorde 67 pct. af udvandringen i tredje kvartal 2019, og faktisk også lå under udvandringen i 2020, med 14 pct. Dette hænger sammen med, at udvandringstilbøjeligheden er høj i de første år efter indvandringen - af de udenlandske statsborgere, som indvandrede i 2019, var 40 pct. genudvandret i oktober 2021 (se tabel 4.6 i publikationen Befolkningens Udvikling 2020) - og en mindsket indvandring derfor resulterer i en efterfølgende mindsket udvandring.

Udvandring fordelt på kvartalerKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Flere døde og fødte end i tredje kvartal 2020

I tredje kvartal 2021 døde 13.944 personer, mens 17.132 levendefødte kom til verden. Antallet af døde var dermed 7,8 pct. højere end i tredje kvartal 2020, og antallet af fødte 3,8 pct. højere end i tredje kvartal 2020. Samlet henover årets tre første kvartaler var antallet af døde i 2021 3,3 pct. højere end i 2020 (41.588 døde i 2021 mod 40.258 i 2020), og ligeledes var antallet af levendefødte i de tre første kvartaler 3,1 pct. højere end i 2020 (47.836 fødte i 2021 mod 46.394 i 2020).

Danmarks befolkning udgjorde 5.867.412 personer pr. 1. oktober 2021.

Befolkningens bevægelser, tredje kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Nyt fra Danmarks Statistik

11. november 2021 - Nr. 401

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Befolkningstal

Anden information

Seneste nyt om Befolkning