Gå til sidens indhold

Industrien er kommet godt igennem pandemien

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-1,2 %
november 2021 til december 2021

Industriens produktion og omsætning december 2021

Siden februar 2020, som var den sidste måned før COVID-19 pandemien for alvor ramte Europa og USA, er industriproduktionen i Danmark steget med 8,9 pct. i december, hvilket er højere end både USA, Storbritannien, Tyskland, Sverige og det samlede EU-27 (uden Storbritannien). Produktionen i USA ligger 2,0 pct. over februar 2020, mens den i Sverige og det samlede EU ligger hhv. 4,6 og 0,9 pct. over. Den tyske industriproduktion ligger 8,0 pct. under februar 2020, mens produktionen i Storbritannien ligger 2,2 pct under. Dermed ser det ud til, at den danske industri er kommet relativt bedst ud af pandemien på trods af produktionsfaldet i december. Det kan hænge sammen med det faktum, at medicinalindustrien udgør 20,1 pct. af den danske industri. Storbritannien, Tyskland, Sverige samt det samlede EU har ikke offentliggjort tal for december ved udarbejdelsen af denne opgørelse, og sammenligningerne er derfor baseret på tal for november.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org

2021 sluttede med fald i den danske industriproduktion

Industriens samlede produktionsindeks faldt 1,2 pct. i december 2021 primært pga. fald i maskinindustrien. Produktionen svinger en del på månedsbasis, og set over hele fjerde kvartal 2021, så steg produktionen 1,1 pct. i forhold til det foregående kvartal. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I 2021 lå produktionsindeksets gennemsnit 8,8 pct. over 2020.

Faldet i december er båret af maskinindustrien

Med et fald i produktionen i december på 20,5 pct. var det maskinindustrien, som var driftkraften bag faldet i det samlede produktionsindeks. Faldet i maskinindustrien kommer efter en stigning i november. Set over hele fjerde kvartal er produktionen i maskinindustrien faldet med 0,6 pct. i forhold til det foregående kvartal. Udover faldet i maskinindustrien var der mindre fald i produktionen i yderligere syv brancher i december.

Stor stigning i elektronikindustrien i december

Produktionen i elektronikindustrien steg med hele 50,2 pct. i december. Set over hele fjerde kvartal er produktionen dog blot steget 1,0 pct. i forhold til det foregående kvartal. Branchen fylder blot 6,0 pct. i det samlede produktionsindeks. Dermed kunne stigningen ikke løfte den samlede produktion i plus i december.

Faldende omsætning i december

Industriens samlede omsætning faldt med 1,6 pct. fra november til december men lå i fjerde kvartal 0,5 pct. over omsætningen i det foregående kvartal. Omsætningen faldt 1,5 pct. på eksportmarkedet og 1,4 pct. på hjemmemarkedet i december. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. December 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Okt.-
dec.

Dec.
 

Okt.-
dec.

Dec.
 

Okt.-
dec.

Dec.
 

Okt.-
dec.

Dec.
 

Okt.-
dec.

Dec.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,8

-0,7

2,4

-0,7

-0,7

1,1

1,1

-0,6

1,1

-1,2

Omsætning2

I alt

-4,9

0,9

3,3

-2,1

0,9

-4,9

0,5

1,2

0,5

-1,6

 

Eksport

-4,8

1,1

2,5

-4,1

-0,6

-3,8

0,0

1,8

-0,3

-1,5

 

Hjemme

-5,1

0,4

4,1

-0,4

2,3

-6,0

1,9

-0,4

1,9

-1,4

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 3,0 pct. i oktober og 2,7 pct. i november. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,2 procentpoint i oktober og nedjusteret med 0,3 procentpoint i november. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for december 2021 bliver offentliggjort 8. februar.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. December 2021

 

 

2021

Juli-sept./
okt.-dec.

Nov./dec.

 

Vægte1

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

125,6

129,3

121,4

125,1

128,5

127,0

1,1

-1,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,9

108,6

114,2

110,8

113,2

113,8

1,2

0,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

119,4

119,4

109,5

129,9

127,7

124,2

9,6

-2,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

98,7

92,9

93,0

92,0

90,9

87,7

-4,9

-3,5

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

127,1

129,2

124,8

137,6

132,0

130,9

5,1

-0,8

Medicinalindustri

20,1

154,4

189,9

132,5

153,3

163,0

159,7

-0,2

-2,0

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

128,6

108,6

113,6

110,5

118,3

113,2

-2,5

-4,3

Metalindustri

8,7

104,1

96,3

101,4

102,4

99,4

97,8

-0,7

-1,6

Elektronikindustri

6,0

123,2

116,1

122,3

122,7

96,9

145,5

1,0

50,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

114,6

107,1

119,9

124,5

121,1

116,1

5,9

-4,1

Maskinindustri

14,0

113,1

121,4

125,7

115,6

135,1

107,4

-0,6

-20,5

Transportmiddelindustri

1,5

114,4

108,0

114,0

95,2

105,2

105,9

-8,9

0,7

Møbler og anden industri mv.

13,0

136,8

126,0

133,8

138,1

138,3

145,5

6,4

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

119,5

117,3

123,3

118,0

123,0

122,1

0,8

-0,7

Mellemproduktindustri

26,7

117,8

111,2

114,1

116,4

117,9

117,1

2,4

-0,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

114,0

105,5

115,3

114,9

108,2

109,4

-0,7

1,1

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

135,8

150,8

125,9

135,8

141,1

140,3

1,1

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

118,4

114,0

118,6

118,0

119,8

118,7

1,6

-0,9

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

128,2

130,7

122,8

127,7

127,7

130,2

1,0

2,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-1,2 %
november 2021 til december 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2022 - Nr. 34

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation