Gå til sidens indhold

Benzin og smør sænker forbrugerprisstigningen

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+3,1 %
dec. 2020 - dec. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
dec. 2020 - dec. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks december 2021

I december 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 3,1 pct. i forhold til samme måned året før. Måneden før lå årsstigningen i forbrugerprisindekset på 3,4 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for transport, herunder særligt prisændringer på benzin og diesel, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset ned i december i forhold til måneden før. Tilsvarende trækker prisændringer på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer årsstigningen ned fra november til december. Her er det i høj grad prisfald på smør og sodavand i december, som gør sig gældende. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,5 pct. i december, hvilket er et fald i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 1,6 pct.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Fortsat store prisstigninger på elektricitet

Selvom årsstigningen i forbrugerprisindekset faldt til 3,1 pct. i december fra 3,4 pct. i november, så er det fortsat en meget høj årsstigning set over de sidste 13 år. Det er stadig prisstigninger på varer og herunder i høj grad prisstigninger på elektricitet og benzin, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i december. Årsstigningen på elektricitet var i december 2021 på 32,1 pct.

Størst prisstigning på transport det seneste år

Produktgruppen Transport havde den største årlige prisstigning i december. Stigningen på 6,6 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på benzin. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 1,1 pct., hvilket primært skyldes lavere priser på teletjenester.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Brændstof, billeje og smør trak indekset ned

Fra november til december faldt forbrugerprisindekset 0,5 pct. Isoleret set trak prisændringer på benzin og diesel samt billeje og smør indekset ned med 0,29 procentpoint. Modsat trak prisændringer på elektricitet, restaurant- og cafebesøg samt sengelinned indekset op med 0,09 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Nov. - dec. 2021

 

 

Dec. 2020 - dec. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,5

 

forbrugerprisindekset

 

3,1

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,33

0,05

 

Elektricitet

2,33

0,75

Restaurant- og cafebesøg

3,87

0,02

 

Benzin og diesel

2,23

0,51

Sengelinned

0,45

0,02

 

Gas

0,43

0,38

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,23

-0,14

 

Fjernvarme

1,51

-0,08

Leje af bil og garage

1,08

-0,09

 

Cigaretter

1,76

-0,05

Smør

0,22

-0,06

 

IT-udstyr

1,12

-0,04

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Dec.


 

Nov.


 

Dec.


 

Nov.
- dec.
2021
 

Nov.
2020
- nov.
2021

Dec.
2020
- dec.
2021

Gns.
2020
- gns.
2021

 

 

indeks, 2018 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,4

107,1

106,6

-0,5

3,4

3,1

1,9

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

103,8

107,1

105,5

-1,5

2,1

1,6

0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

118,9

119,8

118,7

-0,9

-0,3

-0,2

9,3

Beklædning og fodtøj

3,89

91,8

94,6

94,0

-0,6

1,3

2,4

-0,2

Boligbenyttelse, el og varme

30,60

104,4

109,7

109,8

0,1

5,3

5,2

2,7

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

95,5

95,4

95,6

0,2

-1,3

0,1

-1,5

Sundhed

3,19

104,4

104,4

104,7

0,3

-0,3

0,3

0,1

Transport

11,33

101,8

110,6

108,5

-1,9

9,5

6,6

4,2

Kommunikation

2,06

81,9

81,9

81,0

-1,1

0,1

-1,1

-2,4

Fritid og kultur

10,53

103,8

105,7

105,4

-0,3

1,5

1,5

0,1

Uddannelse

0,97

116,9

119,4

119,4

0,0

2,1

2,1

3,0

Restauranter og hoteller

4,78

107,5

111,5

111,4

-0,1

3,7

3,6

2,1

Andre varer og tjenester

9,85

106,5

108,3

108,2

-0,1

1,5

1,6

1,6

Varer

50,04

99,2

104,1

103,3

-0,8

4,7

4,1

2,5

Tjenester

49,96

107,3

109,8

109,5

-0,3

2,1

2,1

1,3

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,0

106,1

105,6

-0,5

1,6

1,5

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,4

107,0

106,5

-0,5

3,3

3,0

1,5

HICP i alt

102,8

106,9

106,3

-0,6

3,8

3,4

1,9

HICP-CT i alt

102,6

106,6

106,0

-0,6

3,7

3,3

1,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Lavere priser på billeje og benzin den seneste måned

Den seneste måned faldt transport med 1,9 pct. Prisfaldet skyldes primært lavere priser på benzin og billeje. Sundhed steg 0,3 pct., hvilket hovedsageligt skyldes højere priser på medicin.

Største stigning i de årlige indeks siden 2012

Stigningen i det årlige forbrugerprisindeks fra 2020 til 2021 ligger på 1,9 pct. Dermed er den årlige prisstigning den højeste siden 2012, hvor stigningen udgjorde 2,4 pct. Fra 2020 til 2021 er priserne steget mest inden for alkoholiske drikkevarer og tobak, hvor stigningen var 9,3 pct. I samme periode er priserne på kommunikation faldet med 2,4 pct.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+3,1 %
dec. 2020 - dec. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Årlig stigning i forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
dec. 2020 - dec. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2022 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation