Gå til sidens indhold

Største stigning i forbrugerpriserne i over 13 år

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+3,4 %
nov. 2020 - nov. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,6 %
nov. 2020 - nov. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks november 2021

I november 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 3,4 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden oktober 2008, hvor årsstigningen var 3,7 pct. Stigningen på 3,4 pct. i det samlede forbrugerprisindeks er i høj grad påvirket af prisstigninger på varer. I november 2021 var årsstigningen på varer 4,7 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på brændstof, elektricitet og gas. Det er den største årsstigning på varer siden september 2008, hvor årsstigningen var oppe på 5,0 pct. November måneds årsstigning på tjenester lå på 2,1 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje, tv-abonnementer og restaurantbesøg. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,6 pct. i november, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 1,4 pct. Det er den højeste årsstigning i kerneinflationen siden september 2017.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Største årlige prisstigning på elektricitet siden 1981

Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i november. Årsstigningen på 32,2 pct. for elektricitet er den højeste årlige stigning siden juni 1981.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Gas trak indekset op

Fra oktober til november steg forbrugerprisindekset 0,3 pct. Isoleret set trak prisændringer på gas, benzin og diesel samt mælk, ost og æg indekset op med 0,24 procentpoint. Modsat trak prisændringer på sommerhusleje, køkkenredskaber og charterrejser indekset ned med 0,07 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Okt. - nov. 2021

 

 

Nov. 2020 - nov. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,3

 

forbrugerprisindekset

 

3,4

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Gas

0,43

0,14

 

Benzin og diesel

2,23

0,74

Benzin og diesel

2,23

0,07

 

Elektricitet

2,33

0,73

Mælk, ost og æg

1,76

0,03

 

Gas

0,43

0,42

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Sommerhusleje

0,22

-0,03

 

Fjernvarme

1,51

-0,07

Køkkenredskaber

0,36

-0,02

 

Cigaretter

1,76

-0,05

Charterrejser

0,29

-0,02

 

Køkkenredskaber

0,36

-0,05

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på benzin det seneste år

Transport havde den største årlige prisstigning i november. Stigningen på 9,5 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på benzin. Boligudstyr, husholdningstjenester havde det største årlige prisfald på 1,3 pct., hvilket især skyldes lavere priser på køkkenredskaber.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Nov.

 

Okt.

 

Nov.

 

Okt. - nov.
2021
 

Okt. 2020
- okt. 2021
 

Nov. 2020
- nov. 2021
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,6

106,8

107,1

0,3

3,0

3,4

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

104,9

106,2

107,1

0,8

1,3

2,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

120,2

119,4

119,8

0,3

4,0

-0,3

Beklædning og fodtøj

3,89

93,4

93,8

94,6

0,9

-0,1

1,3

Boligbenyttelse, el og varme

30,60

104,2

109,1

109,7

0,5

4,4

5,3

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

96,7

96,5

95,4

-1,1

0,2

-1,3

Sundhed

3,19

104,7

103,9

104,4

0,5

-0,2

-0,3

Transport

11,33

101,0

109,6

110,6

0,9

7,1

9,5

Kommunikation

2,06

81,8

82,4

81,9

-0,6

-0,4

0,1

Fritid og kultur

10,53

104,1

106,2

105,7

-0,5

1,5

1,5

Uddannelse

0,97

116,9

119,4

119,4

0,0

2,1

2,1

Restauranter og hoteller

4,78

107,5

112,0

111,5

-0,4

3,1

3,7

Andre varer og tjenester

9,85

106,7

108,1

108,3

0,2

1,4

1,5

Varer

50,04

99,4

103,4

104,1

0,7

4,2

4,7

Tjenester

49,96

107,5

109,8

109,8

0,0

1,7

2,1

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,4

105,9

106,1

0,2

1,4

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,6

106,7

107,0

0,3

2,6

3,3

HICP i alt

103,0

106,5

106,9

0,4

3,2

3,8

HICP-CT i alt

102,8

106,2

106,6

0,4

2,9

3,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Højere priser på benzin og tøj den seneste måned

Den seneste måned steg både transport samt beklædning og fodtøj med 0,9 pct. Prisstigningerne skyldes primært højere priser på benzin og tøj. Boligudstyr, husholdningstjenester faldt 1,1 pct., hvilket hovedsageligt skyldes lavere priser på køkkenredskaber.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+3,4 %
nov. 2020 - nov. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,6 %
nov. 2020 - nov. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. december 2021 - Nr. 445

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation