Gå til sidens indhold

Største stigning i forbrugerpriserne i over 10 år

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+3,0 %
okt. 2020 - okt. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,4 %
okt. 2020 - okt. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2021

I oktober 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 3,0 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden juli 2011, hvor årsstigningen ligeledes var 3,0 pct. Stigningen på 3,0 pct. i det samlede forbrugerprisindeks er i høj grad påvirket af prisstigninger på varer. I oktober 2021 var årsstigningen på varer 4,2 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på elektricitet, brændstof og gas. Det er den største årsstigning på varer siden september 2008, hvor årsstigningen var oppe på 5,0 pct. Oktober måneds årsstigning på tjenester lå på 1,7 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,4 pct. i oktober, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 1,3 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Største årlige prisstigning på elektricitet siden 1981

Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i oktober. Årsstigningen på 26,7 pct. for elektricitet er den højeste årlige stigning siden juni 1981.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet, brændstof og gas trak indekset op

Fra september til oktober steg forbrugerprisindekset 0,9 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, brændstof og gas indekset op med 0,58 procentpoint. Modsat trak prisændringer på is, små husholdningsartikler og ost indekset ned med 0,06 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Sept. - okt. 2021

 

 

Okt. 2020 - okt. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,9

 

forbrugerprisindekset

 

3,0

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,33

0,32

 

Elektricitet

2,33

0,64

Benzin og diesel

2,23

0,16

 

Benzin og diesel

2,23

0,61

Gas

0,43

0,10

 

Gas

0,43

0,30

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Is

0,41

-0,04

 

Charterrejser

0,29

-0,10

Små husholdningsartikler

0,30

-0,01

 

Flyrejser

0,14

-0,08

Ost

0,65

-0,01

 

Fjernvarme

1,51

-0,07

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på brændstof det seneste år

Transport havde den største årlige prisstigning i oktober. Stigningen på 7,1 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på benzin og diesel. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 0,4 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på abonnementer til mobiltelefoner og internet.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Okt.

 

Sept.

 

Okt.

 

Sept. - okt.
2021
 

Sept. 2020
- sept. 2021
 

Okt. 2020
- okt. 2021
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,7

105,8

106,8

0,9

2,2

3,0

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

104,8

106,1

106,2

0,1

1,5

1,3

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

114,8

119,3

119,4

0,1

4,7

4,0

Beklædning og fodtøj

3,89

93,9

93,0

93,8

0,9

-1,1

-0,1

Boligbenyttelse, el og varme

30,60

104,5

107,5

109,1

1,5

3,2

4,4

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

96,3

95,7

96,5

0,8

-0,3

0,2

Sundhed

3,19

104,1

103,4

103,9

0,5

-0,1

-0,2

Transport

11,33

102,3

107,3

109,6

2,1

4,9

7,1

Kommunikation

2,06

82,7

81,9

82,4

0,6

-0,2

-0,4

Fritid og kultur

10,53

104,6

105,6

106,2

0,6

1,1

1,5

Uddannelse

0,97

116,9

118,2

119,4

1,0

2,5

2,1

Restauranter og hoteller

4,78

108,6

111,1

112,0

0,8

3,0

3,1

Andre varer og tjenester

9,85

106,6

108,1

108,1

0,0

1,6

1,4

Varer

50,04

99,2

101,8

103,4

1,6

2,9

4,2

Tjenester

49,96

108,0

109,5

109,8

0,3

1,6

1,7

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,4

105,6

105,9

0,3

1,3

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,0

105,8

106,7

0,9

2,0

2,6

HICP i alt

103,2

105,4

106,5

1,0

2,4

3,2

HICP-CT i alt

103,2

105,1

106,2

1,0

2,1

2,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Højere priser på benzin og diesel den seneste måned

Den seneste måned steg transport med 2,1 pct. Prisstigningen skyldes primært højere priser på benzin og diesel. Andre varer og tjenester har haft den mindste ændring med 0,0 pct.

Prisudviklingen forskellige steder i forsyningskæden

Danmarks Statistik offentliggør prisindeks, der måler prisudviklingen forskellige steder i forsyningskæderne. Producentprisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen for produktionsvirksomhedernes faktiske salgspriser for salg af varer til hjemmemarkedet i første omsætningsled samt prisudviklingen for importørernes faktiske købspriser.

Forbrugerprisindekset måler derimod prisudviklingen på de priser, som forbrugerne i Danmark i sidste ende betaler. For mange varegrupper viser prisindeksene en sammenhæng i prisudviklingen på tværs af forsyningskæden.

Et eksempel er benzin, hvor prisændringer slår igennem omtrent samtidigt både i første omsætningsled samt i forbrugerprisen. Dog er prisudsvingene i første omsætningsled markant større end i forbrugerpriserne, da et højt afgiftsniveau på forbrugerprisen på benzin dæmper udsvingene markant.

Et andet eksempel er prisudviklingen på møbler. Her er der en tendens til, at prisudviklingen i første omsætningsled sker nogle måneder før prisændringerne for forbrugerne. De sidste tre måneder har der været markante prisstigninger for møbler i første omsætningsled, mens forbrugerpriserne ikke er steget ligeså meget på nuværende tidspunkt.  

Forbrugerprisindeks og prisindeks for indenlandsk vareforsyningKilde: www.statistikbanken.dk/pris111 og www.statistikbanken.dk/pris4615
Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+3,0 %
okt. 2020 - okt. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,4 %
okt. 2020 - okt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2021 - Nr. 398

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation