Gå til sidens indhold

Højeste forbrugerprisstigning siden 2012

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,8 %
aug. 2020 - aug. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,0 %
aug. 2020 - aug. 2021

Forbruger- og nettoprisindeks august 2021

I august 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,8 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden december 2012, hvor årsstigningen var 2,1 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på elektricitet, der trækker mest op i årsstigningen i forbrugerprisindekset i august. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,0 pct. i august, hvilket er en stigning i forhold til måneden før, hvor årsstigningen var 0,9 pct.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Brændstof, elektricitet og gas trækker forbrugerprisindekset op

Stigningen på 1,8 pct. i det samlede forbrugerprisindeks i forhold til samme måned året før, er især påvirket af prisstigninger på varer. I august 2021 var årsstigningen på varer 2,4 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på brændstof, elektricitet og gas. August måneds årsstigning på tjenester lå på 1,2 pct., hvilket i høj grad skyldes prisstigninger på husleje.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i august. Stigningen på 4,6 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 1,4 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på internetabonnementer.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juli - aug. 2021

 

 

Aug. 2020 - aug. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,2

 

Forbrugerprisindekset

 

1,8

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,11

0,06

 

Benzin og diesel

2,23

0,40

Elektricitet

2,33

0,04

 

Elektricitet

2,33

0,33

Gas

0,43

0,04

 

Husleje

22,10

0,29

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Sommerhusleje

0,22

-0,10

 

Charterrejser

0,29

-0,14

Charterrejser

0,29

-0,05

 

Fjernvarme

1,51

-0,07

Møbler og boligudstyr

2,33

-0,05

 

Sommerhusleje

0,22

-0,07

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Sommerhusleje, charterrejser samt møbler og boligudstyr trak indekset ned

Fra juli til august faldt forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak prisændringer på sommerhusleje, charterrejser samt møbler og boligudstyr indekset ned med 0,20 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, elektricitet og gas indekset op med 0,14 procentpoint.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Aug.

 

Juli

Aug.

Juli - aug. 2021

Juli 2020
- juli 2021

Aug. 2020
- aug. 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,6

105,7

105,5

-0,2

1,6

1,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

105,5

107,2

106,1

-1,0

0,6

0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

114,4

119,8

119,7

-0,1

9,8

4,6

Beklædning og fodtøj

3,89

90,4

88,1

89,8

1,9

-1,0

-0,7

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,3

107,0

107,3

0,3

2,7

2,9

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

95,2

95,7

94,4

-1,4

-1,5

-0,8

Sundhed

3,19

103,9

103,9

103,9

0,0

-0,3

0,0

Transport

11,33

102,4

107,3

106,9

-0,4

4,0

4,4

Kommunikation

2,06

82,9

80,6

81,7

1,4

-2,4

-1,4

Fritid og kultur

10,53

105,1

105,1

104,8

-0,3

-1,4

-0,3

Uddannelse

0,97

115,3

117,1

118,2

0,9

3,5

2,5

Restauranter og hoteller

4,78

109,8

115,0

112,4

-2,3

3,1

2,4

Andre varer og tjenester

9,85

106,5

108,5

108,2

-0,3

1,8

1,6

Varer

50,04

98,8

101,3

101,2

-0,1

2,4

2,4

Tjenester

49,96

108,2

109,9

109,5

-0,4

1,0

1,2

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

104,3

105,6

105,3

-0,3

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,9

105,8

105,5

-0,3

1,1

1,5

HICP i alt

103,1

105,3

105,0

-0,3

1,7

1,8

HICP-CT i alt

103,1

105,0

104,7

-0,3

1,3

1,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Lavere priser på sommerhusleje den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft det største prisfald. Prisfaldet på 2,3 pct. skyldes primært lavere priser på sommerhusleje. Beklædning og fodtøj steg 1,9 pct., hvilket overvejende skyldes, at sommerudsalget er afsluttet.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,8 %
aug. 2020 - aug. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,0 %
aug. 2020 - aug. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2021 - Nr. 322

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation