Gå til sidens indhold

Boligpriserne stiger i årets andet kvartal

Ejendomssalg (md.) juni 2021

På landsplan er boligpriserne steget fra første til andet kvartal 2021 både for de faktiske og de sæsonkorrigerede tal. For sommerhuse var der tale om en prisstigning på 4,6 pct., 2,0 pct. for enfamiliehuse og 1,4 pct. for ejerlejligheder, når der er korrigeret for sæsonudsving. Boligpriserne har generelt været stigende siden 2012, omend prisudviklingen på ejerlejligheder stagnerede i 2018-2019 og er steget igen under COVID-19. Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over det høje niveau i 2006 og 2007 fra før finanskrisen, mens priserne på sommerhuse først under COVID-19 er kommet over 2006-niveauet.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12

Handelsaktiviteten for alle kategorier er faldet fra første til andet kvartal 2021

På landsplan er handelsaktiviteten faldet fra første til andet kvartal 2021, både i faktiske og sæsonkorrigerede tal. For sommerhuse faldt antallet af salg med 41,2 pct., for enfamiliehuse faldt det med 12,2 pct., mens det for ejerlejligheder faldt med 20,8 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving.

Fald i antallet af salg af sommerhuse siden andet kvartal 2020

Sammenlignes andet kvartal 2021 med andet kvartal 2020, er antallet af solgte sommerhuse faldet med ca. 23 pct., mens antal solgte enfamiliehuse og ejerlejligheder begge er steget omkring 20 pct.

Antal salg i almindelig fri handel på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej12

Størst fremgang i handelsaktiviteten for huse i Vest- og Sydsjælland

Den største stigning i handelsaktiviteten for enfamiliehuse det seneste år fandt sted i Landsdel Vest- og Sydsjælland, med en fremgang på over 40 pct. Den laveste fremgang i solgte huse var i København By med en stigning på 3 pct. Huspriserne er steget mest i København By det seneste år.

Procentvis udvikling for enfamiliehuse i almindelig fri handel, landsdele, antal og priser. <br />2. kvt.  2020 - 2. kvt 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej55

Handelsaktiviteten stiger mest for ejerlejligheder i Vest- og Sydsjælland

Den største stigning i salget af ejerlejligheder det seneste år fandt sted i Landsdel Vest-og Sydsjælland med en stigning på næsten 50 pct. Den laveste fremgang i solgte ejerlejligheder var i Østjylland, med en stigning på 6 pct.. Ejerlejlighedspriserne er steget mest i Nordsjælland det seneste år, mens de er faldet på Fyn med 2 pct.

Procentvis udvikling for ejerlejligheder i almindelig fri handel, landsdele, antal og priser. <br />2. kvt.  2020 - 2. kvt 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej55

Salget af sommerhuse faldet i næsten alle landsdele

Det seneste år er salget af sommerhuse faldet i alle landsdele på nær Østsjælland. Faldet i antal solgte sommerhuse var størst i Vest-og Sydsjælland. Sommerhuspriserne er steget mest i Landsdel Vest- og Sydsjælland det seneste år med en stigning på ca. 26 pct.

Procentvis udvikling for sommerhuse i almindelig fri handel, landsdele, antal og priser. <br />2. kvt.  2020 - 2. kvt 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej55

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Øget usikkerhed på sæsonkorrigerede værdier

I www.statistikbanken.dk/ej12 er beregningerne af specielt de seneste sæsonkorrigerede værdier delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb føre til en øget usikkerhed, som en direkte følge af større usikkerhed på fremskrivningerne. Udviklingen i Statistikken/serien under COVID-19-restriktionerne i 2020 og 2021 har udløst større udsving i statistikken/serieni forhold til det normale forløb, og det har haft (relativt) stor vægt i forhold til, hvad det normale sæsonmønster forklarer. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal derfor foretages med (megen) forsigtighed. Når de sæsonkorrigerede værdier er behæftet med større usikkerheder end normalt, vil det uvilkårligt også medføre større revisioner end normalt, efterhånden som de fremskrevne værdier kan erstattes af faktisk observationer.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2021 - Nr. 307

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Ejendomshandel