Gå til sidens indhold

Detailsalget faldt i december

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-4,5 %
November-december 2021

Detailomsætningsindeks december 2021

Detailhandlen i december 2021 var samlet set 4,5 pct. lavere end november, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Udviklingen kan være påvirket af, at detailhandlen i december blev pålagt en række restriktioner mod COVID-19, bl.a. genindførelse af arealkrav og mundbind samt øgede samfundssmitte kan have holdt forbrugere hjemme. Den nedadgående tendens i detailhandlen afspejles i forbrugerforventningerne, hvor forbrugerne vurderer, at det fortsat ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:462. Konjunkturbarometer for detailhandel viser tilsvarende et fald i virksomhedernes forventning til den fremtidige omsætning, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:1.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Det sæsonkorrigerede detailsalg viser nedgang i alle varegrupper

Faldet i detailsalget fra november til december 2021 ses inden for alle varegrupper, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Beklædning mv. faldt med 10,9 pct., mens andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer faldt med hhv. 5,8 pct. og 1,4 pct.

Stor stigning i salg af beklædning mv. i 4. kvt. 2021

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var mængdeindekset for detailhandel 0,9 pct. højere i fjerde kvartal 2021 end i samme periode 2020. Udviklingen afspejler et øget salg af beklædning mv. som steg 23,4 pct., mens salget af andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer var hhv. 0,5 pct. og 1,9 pct. lavere i fjerde kvartal 2021 end samme periode i 2020.

Stor stigning i salg af beklædning i fysiske butikker op til jul

I december 2021 steg værdindekset for beklædning og fodtøj med 45,1 pct. i forhold til niveauet for 2020 og 6,4 pct. i forhold til 2019. Det skal ses i lyset af de omfattende restriktioner mod COVID-19 i december 2020. Supermarkeder og varehuse samt internethandel oplevede derimod et fald i december 2021 på hhv. 1,4 og 12,6 pct. i forhold til samme måned i 2020. Fremgangen i det samlede værdiindeks for detailhandlen lå 4,4 pct. over samme måned i 2020 og 6,4 pct. over december 2019.

Detailhandel fordelt på grupper i december 2021 i forhold til samme måned i 2019 og 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks fordelt på grupper

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ved offentliggørelsen af detailomsætningsindekset for december er tallene behæftet med større usikkerhed end normalt, da der mangler indberetninger fra centrale indberettere. Dette skal ses i lyset af den aktuelle COVID-19 situation med hastig smittespredning.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.*

Dec.*

 

Juli
- sept.

Okt.
- dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

114,5

113,6

112,5

114,1

113,7

108,6

 

113,5

112,1

Fødevarer og andre dagligvarer

101,3

101,2

101,2

102,2

101,0

99,6

 

101,2

101,0

Beklædning mv.

118,1

119,2

116,8

118,8

114,6

102,0

 

118,0

111,8

Andre forbrugsvarer

127,7

125,4

123,4

125,5

126,8

119,5

 

125,5

123,9

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-0,2

-0,8

-1,0

1,4

-0,4

-4,5

 

-1,1

-1,3

Fødevarer og andre dagligvarer

0,5

-0,1

0,1

1,0

-1,2

-1,4

 

1,0

-0,3

Beklædning mv.

0,5

1,0

-2,0

1,7

-3,6

-10,9

 

8,2

-5,3

Andre forbrugsvarer

-1,0

-1,8

-1,6

1,7

1,0

-5,8

 

-4,6

-1,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Okt.

Nov.

Dec.

Okt.
 

Nov.*
 

Dec.*
 

 

Okt.
- dec.

Okt.
- dec.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

116,3

118,9

126,4

113,3

120,7

130,7

 

120,5

121,6

Fødevarer og andre dagligvarer

104,6

100,1

115,7

101,2

99,5

113,8

 

106,8

104,8

Beklædning mv.

106,0

101,1

96,1

126,8

116,6

130,7

 

101,1

124,7

Andre forbrugsvarer

130,8

142,6

144,3

123,1

143,9

148,4

 

139,2

138,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

13,6

6,6

1,1

-2,5

1,5

3,4

 

6,7

0,9

Fødevarer og andre dagligvarer

7,7

-0,7

2,1

-3,3

-0,6

-1,7

 

2,9

-1,9

Beklædning mv.

12,3

2,9

-22,3

19,6

15,4

36,0

 

-4,2

23,4

Andre forbrugsvarer

19,4

13,4

5,0

-5,9

0,9

2,9

 

12,0

-0,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-4,5 %
November-december 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2022 - Nr. 23

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation