Gå til sidens indhold

Lille fald i detailsalget i november

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,3 %
Oktober-november 2021

Detailomsætningsindeks november 2021

Detailsalget faldt 0,3 pct. fra oktober til november korrigeret for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Salget for september-november faldt tilsvarende 0,5 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Udviklingen skal ses i forlængelse af de store udsving i detailsalget tidligere på året, på grund af restriktioner mod COVID-19. Den samme tendens ses i konjunkturbarometer for detailhandel, hvor der forsat er meldinger om at den faktiske omsætning er faldende, mens forventninger til fremtiden stadig er positiv dog i mindre grad end tidligere. Samlet set bidrager det til en lille nedgang i den sammensatte konjunkturindikator for detailhandel: Nyt fra Danmarks Statistik 2021:422.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Ingen tydelig effekt af Black Friday i detailsalget

Det lille fald i detailhandlen i november på 0,3 pct. dækker over en nedgang i salget af beklædning mv. som faldt med 4,4 pct. mens fødevarer og andre dagligvarer faldt 1,1 pct. fra oktober til november. Derimod steg detailhandlen med andre forbrugsvarer 1,2 pct., hvilket dog ikke kunne opveje faldet i de andre to varegrupper. Der var dermed ingen tydelig effekt af Black Friday i november måneds detailsalg.

Stor stigning i salg af beklædning og fodtøj år til dato

Det samlede niveau for detailhandlen lå 5,1 pct. højere i perioden januar til september 2021 end i samme periode 2020. Ses der på hovedbrancherne lå seks af syv hovedbrancher over deres niveau for 2020. Den største stigning ses inden for beklædning og fodtøj som steg med 26,4 pct. mens forbrugerelektronik lå 16,3 pct. over niveauet sidste år. Kultur- og fritidsprodukter faldt som den eneste hovedvaregruppe med 1,1 pct.

År til dato detailsalg fordelt på hovedbrancher, januar-november 2021 sammenlignet med samme periode for 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks, år til dato sammenlignet 2020

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ved offentliggørelsen af november data for detailomsætning er der større usikkerhed end normalt, da der mangler indberetninger fra centrale indberettere i nogle brancher. Dette skyldes, at offentliggørelsen grundet julen ligger tidligere end normalt.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.*

Nov.*

 

Juni
- aug.

Sept.
- nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

115,1

114,8

114,0

113,2

114,7

114,3

 

114,6

114,1

Fødevarer og andre dagligvarer

100,8

101,4

101,3

101,3

102,4

101,3

 

101,1

101,7

Beklædning mv.

121,1

120,6

122,0

118,6

121,7

116,4

 

121,2

118,9

Andre forbrugsvarer

128,7

127,7

125,6

124,4

126,0

127,5

 

127,4

126,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,4

-0,2

-0,7

-0,7

1,3

-0,3

 

-1,7

-0,5

Fødevarer og andre dagligvarer

0,5

0,6

-0,1

0,1

1,0

-1,1

 

-1,0

0,5

Beklædning mv.

11,7

-0,4

1,1

-2,8

2,6

-4,4

 

20,4

-1,9

Andre forbrugsvarer

-1,9

-0,8

-1,6

-0,9

1,3

1,2

 

-6,0

-1,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Sept.
 

Okt.*
 

Nov.*
 

 

Sept.
- nov.

Sept.
- nov.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

103,5

116,3

118,9

106,7

113,4

120,7

 

112,9

113,6

Fødevarer og andre dagligvarer

97,2

104,6

100,1

96,2

101,2

99,5

 

100,6

99,0

Beklædning mv.

85,2

106,0

101,1

111,1

127,0

116,7

 

97,4

118,3

Andre forbrugsvarer

114,2

130,8

142,6

116,8

123,1

143,8

 

129,2

127,9

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

4,0

13,6

6,6

3,1

-2,5

1,5

 

8,1

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

2,7

7,7

-0,7

-1,0

-3,3

-0,6

 

3,2

-1,7

Beklædning mv.

-7,0

12,3

2,9

30,4

19,8

15,4

 

2,8

21,4

Andre forbrugsvarer

7,3

19,4

13,4

2,2

-5,9

0,8

 

13,4

-1,0

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,3 %
Oktober-november 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2021 - Nr. 463

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 46 pct., beklædning mv. 8 pct., andre forbrugsvarer 46 pct. for 2019.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation