Gå til sidens indhold

Detailsalget steg i oktober efter flere månders fald

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+1,7 %
september - oktober 2021

Detailomsætningsindeks oktober 2021

Fra september til oktober 2021 steg detailsalget med 1,7 pct. korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Stigningen sker efter fald i juli, august og september og er med til at fastholde det høje niveau, som detailhandelen nåede op på efter genåbningen i foråret. Stigningen i den samlede detailomsætning i oktober afspejles af stigninger i alle tre varegrupper. Beklædning steg 3,2 pct. i oktober, andre forbrugsvarer steg 1,9 pct. mens fødevarer og andre dagligvarer steg 1,1 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

År til dato stiger detailomsætning for 2021 sammenlignet med 2020

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var detailomsætningen 4,2 pct. højere i perioden januar til oktober 2021 end i samme periode for 2020. Stigningen blev hjulpet af, at varegruppen beklædning mv., lå 23,9 pct. i højere end niveauet for samme periode i 2020. År til dato steg andre forbrugesvarer med 5,7 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 0,6 pct.  

Stigende detailhandel i brancher der kun sælger over internettet

Det samlede detailomsætning for brancherne internethandel i alt for januar-oktober 2021 lå 10 pct. højere end i samme periode i 2020. Brancherne der indgår i internethandel i alt dækker over virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med detailsalg over internettet. De største stigninger blandt disse brancher lå inden for dagligvarer, som steg 18,7 pct. mens andet (bl.a. blomster og dyrehandel mv.) steg med knap 22 pct. Den mindste stigning lå inden for elektronik som steg 1 pct. i forhold til 2020, hvilket afspejles i forbrugerforventningerne, hvor forbrugerne vurderer, at det ikke i øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn o.l., se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:411.

År til dato detailsalg i internetbutikker, januar-oktober 2021 sammenlignet med samme periode for 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks, år til dato sammenlignet 2020

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

maj.

juni

juli

aug.

sept.*

okt.*

 

Maj
- juli

Aug.
- okt.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

114,7

115,2

114,9

114,0

112,6

114,5

 

114,9

113,7

Fødevarer og andre dagligvarer

100,2

100,8

101,4

101,3

101,4

102,5

 

100,8

101,7

Beklædning mv.

108,6

122,2

121,1

122,3

118,5

122,3

 

117,3

121,0

Andre forbrugsvarer

131,2

128,8

127,6

125,5

123,0

125,4

 

129,2

124,6

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,4

0,5

-0,3

-0,8

-1,2

1,7

 

1,5

-1,1

Fødevarer og andre dagligvarer

0,7

0,6

0,6

-0,1

0,1

1,1

 

-3,4

0,9

Beklædning mv.

14,0

12,5

-0,9

1,0

-3,2

3,2

 

36,1

3,2

Andre forbrugsvarer

-2,0

-1,8

-1,0

-1,7

-2,0

1,9

 

0,5

-3,6

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Aug.
 

Sept.*
 

Okt.*
 

 

Aug.
- okt.

Aug.
- okt.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

109,0

103,5

116,3

113,2

106,6

113,4

 

109,6

111,1

Fødevarer og andre dagligvarer

104,5

97,2

104,6

102,1

96,2

101,2

 

102,1

99,8

Beklædning mv.

88,2

85,2

106,0

115,0

111,1

127,3

 

93,2

117,8

Andre forbrugsvarer

118,4

114,2

130,8

124,4

116,6

123,0

 

121,1

121,3

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

2,1

4,0

13,6

3,9

3,0

-2,5

 

6,5

1,3

Fødevarer og andre dagligvarer

1,3

2,7

7,7

-2,2

-1,0

-3,2

 

3,8

-2,2

Beklædning mv.

-5,2

-7,0

12,3

30,4

30,4

20,1

 

0,1

26,5

Andre forbrugsvarer

4,1

7,3

19,4

5,1

2,1

-6,0

 

10,2

0,2

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
+1,7 %
september - oktober 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2021 - Nr. 418

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: Fødevarer og andre dagligvarer 44 pct., beklædning mv. 9 pct., andre forbrugsvarer 47 pct. for 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation