Gå til sidens indhold

Detailomsætning fortsatte faldet i september

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,1 %
august - september 2021

Detailomsætningsindeks september 2021

Detailsalget i september var 1,1 pct. lavere end i august, korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailsalget er dog fortsat på et højt niveau, idet faldet kommer efter store stigninger i foråret. Den faldende tendens ses også i forbrugerforventningerne for oktober, der er gået markant ned. Nedgangen er primært trukket af forbrugernes vurdering af, at det for øjeblikket ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021: 376. I forbindelse med denne offentliggørelse er der implementeret en ny og mere robust opregningsmodel, som sikrer en bedre og mere stabil opgørelse af statistikken - læs mere senere i artiklen.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Niveauet for internethandel i 2021 ligger knap 40 pct. over niveauet i 2019

Det samlede detailsalg for januar-september 2021 lå højere end niveauerne for samme periode i både 2019 og 2020. Detailhandel i alt for året til dato ligger 9,1 pct. højere end for de samme måneder for 2019 og 6,0 pct. højere end samme måneder sidste år. Ses på hovedbrancherne er fem af syv hovedbrancher år til dato 2021 steget over deres niveauer før COVID-19. Internethandel er steget med 38,9 pct. i forhold til 2019, forbrugerelektronik er steget 19,7 pct., mens beklædning og fodtøj blot er steget 2,4 pct. Kultur- og fritidsprodukter samt specialbutikker med fødevarer ligger fortsat under deres niveau før COVID-19.

Detailhandel fordelt på hovedbrancher i detailsektoren. Januar-september 2021 i forhold til 2019 og 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks, år til dato sammenlignet med henholdsvis 2020 og 2019.

Detailomsætningen i september 2021 overgår september 2020

Detailomsætningen for september 2021 var 3,1 pct. højere end i samme måned 2020, hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling. Varegruppen beklædning mv., oplevede den største stigning på 30,6 pct. i september i forhold til samme måned sidste år. I samme periode steg andre forbrugesvarer med 2,2 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 1,0 pct.  

Opdatering af opregningsmodel for detailhandlens omsætning

I forbindelse med denne offentliggørelse er opgørelsen af detailhandlens omsætning omlagt til en ny opregningsmodel. Den nye model sikrer en bedre og mere stabil opgørelse af statistikken. Af hensyn til sammenligneligheden over tid, er den nye model anvendt på data fra 2019 og frem. Tilpasningen har kun i begrænset omfang berørt det overordnede indeks, og tendensen overordnet set er den samme.  For hovedbrancherne har den nye model medført en opjustering af mængdeindekset for beklædning mv., mens andre forbrugsvarer er blevet nedjusteret. Disse tilpasninger dækker over revisioner af niveauerne for de underliggende detaljerede brancher.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

 

2021

 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.*
 

Sept.*
 

 

Apr.
- juni

Juli.
- sept.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

114,2

114,5

114,9

114,5

113,5

112,2

 

114,5

113,4

Fødevarer og andre dagligvarer

99,6

100,2

100,8

101,4

101,2

101,2

 

100,2

101,2

Beklædning mv.

95,0

108,2

121,3

120,7

122,1

118,0

 

108,1

120,3

Andre forbrugsvarer

133,8

130,8

128,3

126,9

124,4

122,5

 

131,0

124,6

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-6,0

0,2

0,4

-0,4

-0,9

-1,1

 

4,9

-1,0

Fødevarer og andre dagligvarer

-6,7

0,6

0,6

0,6

-0,2

0,0

 

-5,9

1,0

Beklædning mv.

-4,0

13,9

12,1

-0,4

1,2

-3,4

 

51,0

11,3

Andre forbrugsvarer

-5,7

-2,3

-1,9

-1,1

-2,0

-1,5

 

8,8

-4,9

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Juli
 

Aug.*
 

Sept.*
 

 

Juli
- sept.

Juli
- sept.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

110,5

109,0

103,5

116,3

113,1

106,7

 

107,7

112,0

Fødevarer og andre dagligvarer

104,7

104,5

97,2

103,9

102,1

96,1

 

102,1

100,7

Beklædning mv.

97,1

88,2

85,2

130,2

115,1

111,3

 

90,2

118,9

Andre forbrugsvarer

119,6

118,4

114,2

126,3

124,3

116,7

 

117,4

122,4

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

7,1

2,1

4,0

5,2

3,8

3,1

 

4,4

4,1

Fødevarer og andre dagligvarer

5,3

1,3

2,7

-0,7

-2,2

-1,0

 

3,1

-1,3

Beklædning mv.

-5,4

-5,2

-7,0

34,1

30,5

30,6

 

-5,8

31,8

Andre forbrugsvarer

11,6

4,1

7,3

5,5

5,0

2,2

 

7,6

4,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,1 %
august - september 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2021 - Nr. 381

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var i 2021: fødevarer og andre dagligvarer 48,1 pct., beklædning mv. 4,7 pct., andre forbrugsvarer 47,2 pct. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation