Gå til sidens indhold

15.000 flere lønmodtagere i august

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2021

I august steg antallet af lønmodtagere med 15.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. sammenlignet med juli. Det er syvende måned i træk med en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen, og antallet af lønmodtagere er siden januar steget med i alt 108.000 personer. I sektoren virksomheder og organisationer steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 9.000 personer fra juli til august. Dermed var der for første gang siden statistikkens start i 2008 mere end 2 mio. lønmodtagere i virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. I august var der 2.869.000 lønmodtagere, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Hoteller og restauranter steg med 4.000 ...

Branchen hoteller og restauranter har haft de største udsving i antallet af lønmodtagere i perioden siden første nedlukning i marts 2020. Siden april i år, hvor der var det laveste antal lønmodtagere i perioden med COVID-19, er beskæftigelsen i branchen steget fire måneder i træk med sammenlagt 31.000, heraf 4.000 fra juli til august. Antallet af lønmodtagere i branchen hoteller og restauranter ligger dog stadig 4.000 lavere end i februar 2020.

... mens sundhed og socialvæsen faldt med 4.000 lønmodtagere i august

I branchen sundhed og socialvæsen ses en anden udvikling i samme periode. I sundhed og socialvæsen har der været en markant stigning i antallet af lønmodtagere frem til juni 2021. I august 2021 var der 539.000 personer i sundhed og socialvæsen. Det er 4.000 færre lønmodtagere end i juli men 29.000 flere sammenlignet med februar 2020. Udviklingen i branchen, som omfatter lønmodtagerjob både i det private og i det offentlige, skal ses i sammenhæng med COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til februar 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Juli
2021*
 

August 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- aug. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2801201

2854408

2869054

0,5

67853

2,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42493

41562

41977

1,0

-516

-1,2

Råstofindvinding

4466

3938

3915

-0,6

-551

-12,3

Industri

309783

311107

311547

0,1

1764

0,6

Energiforsyning

11180

11453

11527

0,6

347

3,1

Vandforsyning og renovation

11913

12537

12563

0,2

650

5,5

Bygge og anlæg

169010

178306

178527

0,1

9517

5,6

Handel

437199

444495

445282

0,2

8083

1,8

Transport

142185

136605

137190

0,4

-4995

-3,5

Hoteller og restauranter

120703

112921

116960

3,6

-3743

-3,1

Information og kommunikation

112143

116944

117997

0,9

5854

5,2

Finansiering og forsikring

84015

85079

85273

0,2

1258

1,5

Ejendomshandel og udlejning

41383

42604

42553

-0,1

1170

2,8

Videnservice

153590

160507

161785

0,8

8195

5,3

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

156073

156888

157811

0,6

1738

1,1

Offentlig administration, forsvar og politi

148770

156536

158592

1,3

9822

6,6

Undervisning

224658

221842

227384

2,5

2726

1,2

Sundhed og socialvæsen

510404

543138

539244

-0,7

28840

5,7

Kultur og fritid

57598

55464

56161

1,3

-1437

-2,5

Andre serviceydelser mv.

63178

62069

62356

0,5

-822

-1,3

Uoplyst aktivitet

459

412

408

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Juli
2021*
 

August 2021*

 

Udvikling
feb. 2020
- aug. 2021

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2801201

2854408

2869054

0,5

67853

2,4

Offentlig forvaltning og service

834453

858629

864228

0,7

29775

3,6

Virksomheder og organisationer1

1966289

1995367

2004417

0,5

38128

1,9

Uoplyst sektor

459

412

408

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket siden marts 2020 som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der er blevet sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Dette skyldes dels, at udviklingerne fra måned til måned kan være langt større end sædvanligt, dels at nogle ansatte, særligt i perioderne med omfattende nedlukninger, har længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette har der metodemæssigt været kompenseret for, ved at justere grænserne for, hvor lange fraværsperioder, der medtages. Usikkerheden er større, jo større udsvingene i tallene er, og jo mere omfattende nedlukningen er.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i juli opjusteret med 1.600 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes alene, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Det statslige undervisningsområde

Den statslige undervisningssektor har det sidste par år været påvirket af en tendens til ændrede indberetningsmønstre. Det ses især over sommermånederne, men også på andre tidspunkter af året. Samtidig har området i perioden med COVID-19 været påvirket af nedlukningen som følge af COVID-19, særligt i forhold til anvendelsen af løsere tilknyttede ansatte.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2021 - Nr. 377

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation