Gå til sidens indhold

Ledigheden faldt til 2,8 pct. i november

Arbejdsløsheden (md.) november 2021

Fra oktober til november faldt ledigheden med 6.900 til 80.600 personer. Det svarer til et fald i ledighedsprocenten fra 3,0 til 2,8 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau siden november 2008. Faldet i ledigheden skyldes 6.400 færre ikke-aktiverede og 600 færre aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I november var 13 pct. af de ledige i aktivering

I november var der 10.900 aktiverede ledige, hvilket svarer til 13 pct. af samtlige ledige. I årene op til restriktionerne som følge af COVID-19 udgjorde de aktiverede typisk 20-30 pct. af samtlige ledige, mens andelen nåede et minimum og kun udgjorde 5 pct. i maj 2020 under den første nedlukning.

Faldende ledighedsprocent for både mænd og kvinder

I november faldt ledigheden for mænd med 3.700 til 40.200, mens den for kvinder faldt med 3.200 til 40.400. Ledighedsprocenten faldt dermed fra 2,9 til 2,7 pct. for mænd, mens den for kvinder faldt fra 3,1 til 2,9 pct.

Ledighedsfald for samtlige aldersgrupper

Fra oktober til november faldt ledigheden for samtlige seks opgjorte aldersgrupper. De 25-29-årige, 30-39-årige og 40-49-årige oplevede fald på 0,3 procentpoint, mens de 50-59-årige og de 60-66-årige havde fald på 0,2 procentpoint. Endelig faldt ledighedsprocenten for 16-24-årige med 0,1 procentpoint.

Ledigheden faldt mest i Byen København

Fra oktober til november faldt ledighedsprocenten for samtlige landsdele. Målt i procentpoint faldt ledigheden mest i Byen København, hvor den faldt med 0,4 procentpoint. Dernæst fulgte Københavns omegn og Nordjylland med fald på 0,3 procentpoint. I landets øvrige 0tte landsdele faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint. Herefter var ledigheden i november fortsat lavest i Vestjylland med 1,8 pct. og højest i Byen København med 3,7 pct.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

99,2

93,1

87,5

80,6

3,4

3,2

3,0

2,8

Nettoledige

87,1

81,2

76,1

69,7

3,0

2,8

2,6

2,4

Dagpengemodtagere

76,3

71,1

66,5

60,9

Kontanthjælpsmodtagere

10,8

10,1

9,6

8,8

Aktiverede ledige

12,1

11,8

11,4

10,9

Dagpengemodtagere

9,1

9,1

8,9

8,6

Kontanthjælpsmodtagere

3,0

2,8

2,5

2,3

Mænd

50,0

47,0

43,9

40,2

3,4

3,2

2,9

2,7

Kvinder

49,2

46,1

43,6

40,4

3,5

3,3

3,1

2,9

16-24 år

5,6

5,1

4,8

4,2

1,4

1,3

1,2

1,1

25-29 år

19,5

17,8

16,8

15,7

6,3

5,8

5,4

5,1

30-39 år

27,4

25,9

24,5

22,8

4,7

4,5

4,2

3,9

40-49 år

18,0

16,9

15,8

14,5

2,8

2,6

2,5

2,2

50-59 år

18,3

17,2

16,2

14,6

2,8

2,6

2,4

2,2

60-66 år2

10,3

10,1

9,5

8,8

3,6

3,5

3,3

3,1

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,5

1,5

1,4

Byen København

20,8

19,4

18,3

16,6

4,6

4,3

4,1

3,7

Københavns omegn

10,7

10,0

9,4

8,6

4,0

3,7

3,5

3,2

Nordsjælland

5,9

5,6

5,3

4,9

2,6

2,5

2,4

2,2

Bornholm

0,5

0,5

0,4

0,4

3,1

2,8

2,5

2,3

Østsjælland

3,7

3,5

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

2,4

Vest- og Sydsjælland

9,1

8,6

8,1

7,5

3,4

3,2

3,0

2,8

Fyn

8,3

7,8

7,3

6,7

3,6

3,3

3,1

2,9

Sydjylland

9,6

9,0

8,3

7,6

2,8

2,6

2,4

2,2

Østjylland

15,1

14,3

13,6

12,8

3,4

3,2

3,0

2,8

Vestjylland

5,0

4,6

4,2

3,7

2,4

2,2

2,0

1,8

Nordjylland

10,5

10,0

9,5

8,8

3,7

3,5

3,4

3,1

1 Det bemærkes at ovenstående ledighedsprocenter fra og med denne offentliggørelse beregnes i forhold til de 16-66-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2020.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 154.000 ledige i november

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i november 154.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de ledige selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19s betydning for statistikken

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for november 2021 (pdf).

Revidereringer

Ved denne offentliggørelse af ledigheden for november, er de sæsonkorrigerede ledighedstal for august, september og oktober nedrevideret med hhv. 200, 1.100 og 400. Disse revisioner skyldes i høj grad selve sæsonkorrektionsberegningen.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. januar 2022 - Nr. 2

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation