Gå til sidens indhold

Ledigheden på det laveste niveau siden 2008

Arbejdsløsheden (md.) oktober 2021

Fra september til oktober faldt ledigheden med 6.300 til 87.900 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,1 pct. Dermed ligger ledigheden på det laveste niveau siden december 2008, når der er omregnet til fuldtidspersoner og taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

I oktober var 13 pct. af de ledige i aktivering

Fra september til oktober faldt antallet af aktiverede ledige med 300 til 11.500. Andelen af aktiverede ledige ud af samtlige ledige var dermed på 13 pct. i oktober. Historisk set har de aktiverede typisk udgjort 20-30 pct. af samtlige ledige, men andelen udgjorde i maj 2020 under 5 pct., hvor jobcentrene som følge af COVID-19 var lukkede.  Den højest registrerede andel på 34 pct. var i januar 2012.

Faldende ledighedsprocent for både kvinder og mænd

Fra september til oktober faldt ledigheden for mænd med 3.300 til 44.200, mens den for kvinder faldt med 3.000 til 43.700. Ledighedsprocenten faldt dermed fra 3,2 til 3,0 pct. for mænd, mens den for kvinder faldt fra 3,4 til 3,2 pct.

Ledighedsfald for samtlige aldersgrupper

Fra september til oktober er ledigheden faldet for samtlige seks opgjorte alders-grupper. De 25-29-årige, 30-39-årige og 60-66-årige oplevede fald på 0,3 procent-point, mens de 40-49-årige og de 50-59-årige havde fald på 0,2 procentpoint. De 16-24-åriges ledighed faldt med 0,1 procentpoint.

Ledigheden faldt mest på Bornholm

Fra september til oktober faldt ledigheden for samtlige landsdele. Ledigheden faldt med 0,4 procentpoint mest på Bornholm, og dernæst fulgte Byen København og Københavns omegn med fald på 0,3 procentpoint. I den anden ende af skalaen faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Nordsjælland og i Vestjylland. Ledigheden var i oktober fortsat lavest i Vestjylland med 2,1 pct. og højest i Byen København med 4,1 pct.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

105,9

99,4

94,2

87,9

3,7

3,5

3,3

3,1

Nettoledige

92,9

87,3

82,3

76,4

3,3

3,1

2,9

2,7

Dagpengemodtagere

81,7

76,5

72,1

66,7

Kontanthjælpsmodtagere

11,3

10,8

10,2

9,7

Aktiverede ledige

13,0

12,1

11,9

11,5

Dagpengemodtagere

9,6

9,1

9,1

9,0

Kontanthjælpsmodtagere

3,4

3,0

2,8

2,6

Mænd

53,4

50,3

47,4

44,2

3,6

3,4

3,2

3,0

Kvinder

52,6

49,2

46,7

43,7

3,8

3,6

3,4

3,2

16-24 år

5,9

5,6

5,2

4,8

1,5

1,4

1,3

1,2

25-29 år

20,5

19,3

18,2

17,0

6,7

6,3

5,9

5,6

30-39 år

29,2

27,5

26,2

24,6

5,1

4,8

4,6

4,3

40-49 år

19,5

18,1

17,0

15,8

3,0

2,8

2,6

2,4

50-59 år

19,7

18,5

17,4

16,2

3,0

2,8

2,6

2,4

60-66 år2

11,1

10,5

10,2

9,6

4,3

4,1

4,0

3,7

Heraf 65-66 årige3

1,4

1,5

1,5

1,5

Byen København

21,8

20,8

19,6

18,1

4,9

4,7

4,4

4,1

Københavns omegn

11,4

10,8

10,1

9,5

4,2

4,0

3,8

3,5

Nordsjælland

6,3

5,9

5,6

5,3

2,8

2,7

2,5

2,4

Bornholm

0,6

0,5

0,5

0,4

3,4

3,0

2,8

2,4

Østsjælland

3,9

3,7

3,5

3,3

3,1

3,0

2,8

2,6

Vest- og Sydsjælland

9,6

9,2

8,7

8,2

3,6

3,4

3,2

3,0

Fyn

8,9

8,3

7,9

7,3

3,9

3,6

3,4

3,2

Sydjylland

10,2

9,6

9,1

8,4

2,9

2,8

2,6

2,4

Østjylland

16,8

15,2

14,5

13,7

3,8

3,4

3,3

3,1

Vestjylland

5,4

5,0

4,6

4,3

2,6

2,4

2,2

2,1

Nordjylland

11,1

10,5

10,1

9,6

4,0

3,7

3,6

3,4

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret, men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 157.000 i oktober

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i oktober 157.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de ledige selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19s betydning for statistikken

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for oktober 2021 (pdf).

Revidereringer

De sæsonkorrigerede tal er revideret for juli, august og september i nedadgående retning med hhv. 700, 600 og 400. Disse fald skyldes først og fremmest sæsonkorrektionsberegningen.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2021 - Nr. 427

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation