Gå til sidens indhold

Ledigheden er i september faldet til under 100.000

Arbejdsløsheden (md.) september 2021

Fra august til september faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 5.400 til 94.600 personer omregnet til fuld tid, svarende til en ledighedsprocent på 3,3 pct. Dermed ligger ledigheden for september på det laveste niveau siden januar 2009. Antallet af ledige, der ikke er i aktivering, de såkaldt nettoledige, stod med 5.300 for næsten hele faldet og udgør i september 82.600, mens antallet af ledige i aktivering faldt med 100 til 12.100.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Faldende ledighedsprocent for både kvinder og mænd

Fra august til september faldt ledigheden for mænd med 2.800 til 47.900, mens ledigheden for kvinder faldt med 2.600 til 46.800. Det betyder, at ledigheds-procenten for mænd faldt fra 3,4 til 3,2 pct., mens den for kvinder faldt fra 3,6 til 3,4 pct.

Ledighedsfald for samtlige aldersgrupper

Fra august til september er ledigheden faldet for samtlige af de seks opgjorte aldersgrupper. Faldet var størst for 25-29-årige med et fald på 0,3 procentpoint og mindst for 16-24-årige, og de 60-66-årige med fald på 0,1 procentpoint. De øvrige tre aldersgrupper havde alle fald på 0,2 procentpoint fra august til september.

Ledigheden faldt mest i København og på Bornholm

Fra august til september faldt ledigheden for samtlige landsdele. Ledigheden faldt med 0,3 procentpoint mest i Byen København og på Bornholm, og dernæst følger Københavns omegn, Østsjælland, Fyn og Nordjylland med 0,2 procentpoint. I de resterende fem landsdele faldt ledigheden med 0,1 procentpoint fra august til september. Herefter var ledigheden fortsat lavest i Vestjylland med 2,3 pct. og højest i Byen København med 4,4 pct. i september.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

107,6

106,6

100,0

94,6

3,8

3,7

3,5

3,3

Nettoledige

94,2

93,6

87,8

82,6

3,3

3,3

3,1

2,9

Dagpengemodtagere

82,2

82,3

77,0

72,4

Kontanthjælpsmodtagere

12,0

11,3

10,8

10,1

Aktiverede

13,4

13,1

12,2

12,1

Dagpengemodtagere

9,9

9,7

9,2

9,2

Kontanthjælpsmodtagere

3,5

3,4

3,0

2,8

Mænd

55,2

53,9

50,6

47,9

3,7

3,7

3,4

3,2

Kvinder

52,3

52,7

49,4

46,8

3,8

3,8

3,6

3,4

16-24 år

5,9

6,0

5,7

5,2

1,5

1,5

1,4

1,3

25-29 år

20,3

20,6

19,4

18,2

6,6

6,7

6,3

6,0

30-39 år

29,8

29,3

27,6

26,3

5,2

5,1

4,8

4,6

40-49 år

19,9

19,7

18,3

17,2

3,0

3,0

2,8

2,6

50-59 år

20,4

19,9

18,5

17,4

3,1

3,0

2,8

2,6

60-66 år2

11,2

11,1

10,5

10,3

4,4

4,3

4,1

4,0

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,4

1,5

1,5

Byen København

22,5

22,0

21,0

19,4

5,1

4,9

4,7

4,4

Københavns omegn

11,7

11,4

10,8

10,2

4,3

4,2

4,0

3,8

Nordsjælland

6,5

6,3

5,9

5,7

2,9

2,9

2,7

2,6

Bornholm

0,6

0,6

0,5

0,5

3,7

3,4

3,1

2,8

Østsjælland

4,0

3,9

3,7

3,5

3,2

3,1

3,0

2,8

Vest- og Sydsjælland

9,8

9,7

9,2

8,8

3,7

3,6

3,4

3,3

Fyn

8,8

8,9

8,3

7,9

3,8

3,9

3,6

3,4

Sydjylland

10,6

10,3

9,7

9,2

3,1

3,0

2,8

2,7

Østjylland

16,3

16,9

15,2

14,5

3,7

3,8

3,4

3,3

Vestjylland

5,5

5,5

5,0

4,7

2,7

2,7

2,4

2,3

Nordjylland

11,3

11,2

10,6

10,2

4,0

4,0

3,8

3,6

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 140.000 ledige i september

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i september 140.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de adspurgte oplyser, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19-nedlukningen og hjælpepakkers betydning

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for september 2021 (pdf). De seneste sæsonkorrigerede tal er som vanligt revideret. Seneste revisioner for juni, juli og august betød fald på hhv. 100, 400 og 1.300. Disse fald skyldes først og fremmest sæsonkorrektionsberegningen.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2021 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation