Gå til sidens indhold

Ledigheden er faldet til laveste niveau i 12 år

Arbejdsløsheden (md.) august 2021

Fra juli til august faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 5.600 til 101.300, svarende til en ledighedsprocent på 3,6 pct. Dermed er ledigheden for august 1.500 lavere, end den var umiddelbart inden COVID-19. Med det seneste ledighedsfald er ledighedsniveauet samtidig det laveste siden januar 2009.

Ledigheden fordelt efter ydelsestype, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Fald for såvel de aktiverede ledige som for de ikke-aktiverede ledige

Fra juli til august faldt antallet af ledige, der ikke er i aktivering (nettoledige), med 4.900 til 89.100, mens antallet af ledige i aktivering faldt med 700 til 12.300.   

Faldende ledighedsprocent for både kvinder og mænd

Fra juli til august faldt ledigheden for mænd med 2.900 til 51.100, mens ledigheden for kvinder faldt med 2.700 til 50.300. Det betyder, at ledighedsprocenten for mænd er faldet fra 3,7 til 3,5 pct., mens den for kvinder er faldet fra 3,8 til 3,6 pct.

Ledighedsfald for samtlige aldersgrupper

Fra juli til august er ledigheden faldet for samtlige af de fem opgjorte aldersgrupper. Faldet var størst for 25-29-årige med et fald på 0,3 procentpoint og mindst for 16-24-årige med et fald på 0,1 procentpoint. De øvrige tre aldersgrupper havde alle fald på 0,2 procentpoint fra juli til august.

Ledigheden er fortsat højest i København og mindst i Vestjylland

Fra juli til august faldt ledigheden for samtlige landsdele. Ledigheden faldt med 0,3 procentpoint mest på Bornholm og i Østjylland fra juli til august. Modsat faldt ledigheden mindst på Østsjælland og på Vest- og Sydsjælland med 0,1 procentpoint, mens den for landets øvrige syv landsdele faldt med 0,2 procentpoint fra juli til august. Ledigheden er fortsat lavest i Vestjylland med 2,5 pct. og højest i Byen København med 4,8 pct. i august.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2021

2021

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

113,2

107,7

107,0

101,3

4,0

3,8

3,7

3,6

Nettoledige

100,1

94,4

94,0

89,1

3,5

3,3

3,3

3,1

Dagpengemodtagere

86,7

82,4

82,7

78,3

Kontanthjælpsmodtagere

13,4

12,0

11,3

10,8

Aktiverede

13,1

13,3

13,0

12,3

Dagpengemodtagere

9,7

9,9

9,6

9,2

Kontanthjælpsmodtagere

3,4

3,4

3,3

3,1

Mænd

58,0

55,2

54,0

51,1

3,9

3,7

3,7

3,5

Kvinder

55,1

52,6

52,9

50,3

4,0

3,8

3,8

3,6

16-24 år

6,4

6,0

6,1

5,7

1,6

1,5

1,5

1,4

25-29 år

21,3

20,4

20,9

19,9

7,0

6,7

6,8

6,5

30-39 år

31,3

29,8

29,3

27,8

5,5

5,2

5,1

4,9

40-49 år

21,0

19,8

19,6

18,5

3,2

3,0

3,0

2,8

50-59 år

21,7

20,4

20,0

18,8

3,3

3,1

3,0

2,8

60-66 år2

11,5

11,3

11,1

10,6

4,5

4,4

4,3

4,1

Heraf 65-66 årige3

1,5

1,5

1,4

1,4

Byen København

23,8

22,5

22,1

21,3

5,4

5,1

5,0

4,8

Københavns omegn

12,2

11,7

11,5

10,9

4,6

4,3

4,3

4,1

Nordsjælland

6,8

6,5

6,4

6,0

3,1

2,9

2,9

2,7

Bornholm

0,7

0,6

0,6

0,5

4,1

3,8

3,5

3,2

Østsjælland

4,2

4,0

3,9

3,8

3,4

3,2

3,1

3,0

Vest- og Sydsjælland

10,3

9,8

9,7

9,3

3,8

3,6

3,6

3,5

Fyn

9,2

8,9

9,0

8,4

4,0

3,9

3,9

3,7

Sydjylland

11,3

10,6

10,4

9,8

3,3

3,1

3,0

2,8

Østjylland

17,2

16,3

16,7

15,4

3,9

3,7

3,8

3,5

Vestjylland

5,7

5,5

5,5

5,1

2,8

2,7

2,7

2,5

Nordjylland

11,7

11,3

11,2

10,7

4,2

4,0

4,0

3,8

1 Ledighedsprocenterne beregnes ift. til de 16-65-årige i arbejdsstyrken med reference til ultimo november 2019.
2 Fra januar 2019 indgår der gradvist flere i denne gruppe, pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3 Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Arbejdskraftundersøgelsen opgør 133.000 ledige i august

Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) var der i august 133.000 ledige, når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på baggrund af interviews i en stikprøve blandt 15-74-årige personer, hvor de adspurgte oplyser, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. AKU er grundlæggende en kvartalsundersøgelse, og derfor skal de månedlige AKU-ledighedstal anvendes med forsigtighed. Danmarks Statistik offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats offentliggørelse af AKU-månedstal for alle EU-lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19-nedlukningen og hjælpepakkers betydning

COVID-19-nedlukningens betydning for statistikken og de iværksatte hjælpepakker mv. er beskrevet i dette notat: Særlige forhold ved ledigheden for august 2021 (pdf). De seneste sæsonkorrigerede tal er som vanligt revideret. Seneste revisioner for maj, juni og juli gav fald på hhv. 1.000, 1.400 og 1.600. Disse fald skyldes først og fremmest selve sæsonkorrektionsberegningen efter hensynstagen til det faktisk indberettede ledighedsniveau for august.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. september 2021 - Nr. 353

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Den månedlige opgørelse af ledigheden på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledigheden), jf. statistikbanktabellerne aku100m og aku101m, opdateres fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2022 og ikke før en ny og forbedret metode til beregning af AKU-ledigheden foreligger. Den nye metode til opgørelse af den månedlige AKU-ledigheden forventes færdigudviklet ifm. offentliggørelsen af ledigheden for august 2022. Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Arbejdsløse