Gå til sidens indhold

Lavt offentligt underskud i Danmark i 2020

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2020 (april-indberetning)

Danmark havde i 2020 et underskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 26,7 mia. kr. svarende til 1,1 pct. af BNP. Danmark var i 2020, hvor økonomierne var kraftigt præget af COVID-19, det eneste EU-land, der havde et underskud på mindre end den underskudsgrænse på 3 pct., der er fastlagt via Maastricht-traktaten. Sverige og Bulgarien lå i 2020 tæt på 3 procents-grænsen med underskud på 3,1 pct. hhv. 3,4 pct. af BNP. I den anden ende af spektret findes Spanien og Malta med underskud på 11 pct. hhv. 10,1 pct. af BNP. I 2019 var det kun Rumænien, der havde et underskud på mere end 3 pct. af BNP. Som følge af Brexit indgår Storbritannien ikke længere i EU-opgørelsen, som omfatter de nuværende 27 medlemslande.

Offentligt underskud/overskud (ØMU-saldo). 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Danmarks ØMU-gæld er stadig blandt EU's laveste

Danmarks offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) steg fra 2019 til 2020 med 203,2 mia. dk. Målt i forhold til BNP steg ØMU-gælden med 8,9 procentpoint og udgjorde 42,2 pct. ved udgangen af 2020. Ifølge ØMU-kriterierne må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. Danmark havde i 2020 EU's sjette laveste ØMU-gæld og var, sammen med bl.a. Estland, Luxembourg og Bulgarien, blandt de 13 ud af 27 EU-lande, som opfyldte gældskriteriet.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Grækenlands ØMU-gæld steg med 25,1 procentpoint i 2020

I flere EU-lande steg ØMU-gælden kraftigt i 2020. Grækenland havde den største stigning, og ØMU-gælden udgjorde i 2020 her 205,6 pct. af BNP. I Italien udgjorde gælden 155,8 pct. af BNP i 2020, mens Portugal med 133,6 pct. havde EU's tredje største gæld i pct. af BNP i 2020. For det samlede EU steg gældsandelen med 13,2 procentpoint og udgjorde i 2020 90,7 pct. af BNP. I Euroområdet var gælden ved udgangen af 2020 98,0 pct. af BNP, hvilket er en stigning på 14,1 procentpoint sammenlignet med 2019.

Danmarks ØMU-gæld og -saldo i pct. af BNP ved indberetningen til EU-kommissionen i april 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Forbehold for Luxembourgs indberetning

EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat kan tage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld. Det kan de gøre, hvis der er tvivl om datakvaliteten eller den anvendte metode. For 2020 data har Eurostat via pressemeddelelse af 22. april 2021 taget forbehold for Luxembourgs indberetning.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2021 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. oktober 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation