Gå til sidens indhold

COVID-19 ramte passagertrafikken hårdt

Skibsfart (år) 2020

I 2020 var der et markant fald i antallet af færgepassagerer gennem de danske havne. Der var 30,9 mio. passagerer i havnene, hvilket var et fald på 29 pct. i forhold til 2019. hvor der var 43,8 mio. passagerer. Faldet er i alt overvejende grad sket på udenlandsruterne på grund af rejserestriktioner i forbindelse med COVID-19-restriktionerne. Godsmængderne igennem havnene er også faldet fra 93,7 mio. ton til 91,3 mio. ton i 2020. Faldet på 2,6 pct. er en fortsættelse af et tilsvarende fald året før. I 2020 var der ingen anløb af krydstogtskibe i danske havne med passagerer, der gik i land. I 2019 havde der været 529 krydstogtskibe i danske havne.

Gods og passagertrafik i danske havneKilde: www.statistikbanken.dk/skib101

Færgeruterne til de danske småøer havde et godt år

Færgetrafikken til de danske øer, der ikke er forbundet til resten af landet med bro, fik en fremgang i passagertallet i 2020 på 6 pct. og transporterede 5,5 mio. passagerer. Ø-færgerne har ikke haft flere passagerer i mindst de seneste 20 år.

Fremgangen kommer efter en stagnation i 2019 efter en række år med fremgang. Der blev af et par omgange indført særlige tilskudsordninger til ø-færgerne i 2020 i forbindelse med COVID-19-hjælpepakkerne, ligesom restriktionerne gav mere national turisme. Begge dele har formentlig bidraget til det gode resultat for ø-færgerne.

Færgepassagerer til danske småøerKilde: www.statistikbanken.dk/skib31

Kun lille nedgang på indenlandske færgeruter

Samlet set havde de indenlandske færgeruter en nedgang i passagertallet i 2020 på 7 pct., mens de udenlandske ruter havde et fald på 53 pct.

Mængden af færgegods faldt med 3 pct. på de indenlandske ruter, mens det faldt 4 pct. på de udenlandske.

Godstransporten med fragtskibe kun faldet en smule

I modsætning til passagertransporten var der kun et mindre fald i godstransporten med fragtskibe på 1 pct. i 2020 i forhold til 2019.

I fragten til og fra udlandet var der et fald på 3 pct. i den indkommende godsmængde, mens der var en stigning på 3 pct. i den udgående godsmængde. I alt blev der fragtet 54,8 mio. ton gods til og fra udlandet i 2020 over de danske havne.

Den største danske godshavn, som opererer under ét navn, målt på mængden af gods er Aarhus havn med 8,9 mio. ton gods i 2020. Hvis de fire enkelthavne i Kalundborg regnes sammen, ville Kalundborg dog være den største med 10,6 mio. ton. Den anden største havn er Rødby Færgehavn.

Hurtige indikatorer for aktiviteten i havnene

Den officielle statistik for søfarten publiceres kvartalsvis, men Danmarks Statistik udarbejder også en eksperimentel statistik over aktiviteten i havnene, som publiceres månedlig i www.statistikbanken.dk/ais1. I øjeblikket måles anløb, men der arbejdes på at udvide den yderligere. Den eksperimentelle statistik er baseret på skibspositionsdata (AIS) indsamlet af Søfartsstyrelsen.

Der publiceres også en eksperimentel indikator for daglige antal skibe i havnene, som offentliggøres hver uge i www.statistikbanken.dk/aisdag.

Passager- og færgefart i danske havne

 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2016
 

Ændring
2019-2020

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

31999

32227

32512

32729

20572

-37,1

Udenrigsruter

22221

22029

21660

21688

10286

-52,6

Indenrigsruter

9778

10198

10852

11041

10286

-6,8

Anm.: I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.
Kilde: www.statistikbanken.dk/skib31

Samlet godsomsætning efter vareart. 2020

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

I alt

44136

10584

30056

6495

91271

100

Flydende bulk

12901

1943

7703

1807

24354

27

Fast bulk

12705

6208

6019

2151

27083

30

Stykgods

18532

2432

16335

2536

39835

44

Kilde: www.statistikbanken.dk/skib451

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2021 - Nr. 180

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation