Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Historisk lavt antal dræbte og tilskadekomne

Færdselsuheld 2020

Med 2.914 dræbte og tilskadekomne, registreret af politiet i 2020, lå antallet på det laveste niveau i 2020 siden statistikkens etablering i begyndelsen af 30'erne. Det gælder for både antal dræbte samt for hhv. alvorligt og lettere tilskadekomne. Det historisk lave antal dræbte og tilskadekomne skal ses i sammenhæng med at trafikken i perioder gennem 2020 har været stærkt reduceret pga. CORONA-restriktionerne. Mange uheld med akut personskade registreres kun på sygehusenes akutmodtagelser uden at politiet har været tilkaldt ulykkesstedet og optaget rapport. I 2018 blev 6.489 personer, der henvendte sig på sygehusenes akutmodtagelser efter et trafikuheld, registreret med en diagnose, der kunne klassificeres som alvorligt tilskadekommen. Langt flere nemlig 24.486 blev klassificeret med en diagnose som kunne klassificeres som lettere tilskadekommen. Modtagelse på sygehusene sker nu i akutafdelingerne tidligere kaldet skadestuerne.

Dræbte og tilskadekomne efter om de er registreret på sygehusenes akutmodtagelser eller af politietKilde: www.statistikbanken.dk/uheld13 og moerke1

Tilskadekomne i færdselsuheld under 40 år er næsten halveret siden 2010

For aldersgrupperne 0-17 år, 18-24 år samt 25-44 år er antallet af dræbte eller tilskadekomne personer i færdselsuheld, registreret af politiet, næsten halveret siden 2010. For aldersgruppen 45-64 er antallet faldet med knap en femtedel og for 65+ har antallet, med mindre udsving, ligget nogenlunde konstant gennem perioden.

Dræbte og tilskadekomne efter aldersgruppeKilde: www.statistikbanken.dk/uheld8

Godt hver fjerde personskade er en cyklist

Godt en fjerdedel (27 pct.) af alle personskaderne, registreret af politiet i 2020, ramte cyklister. Bilisternes personskader udgjorde næsten halvdelen (43 pct.). De fleste personskader ramte de 45-64-årige med 29 pct., tæt fulgt af de 25-44-årige med 26 pct. Næsten trefemtedele (59 pct.), kom alvorligt til skade. De fleste af de alvorligt tilskadekomne var bilister og cyklister med hhv. 35 pct. og 30 pct. Sammenholdt med 2019 og 2018 er tilskadekomne og dræbte i 2020 faldet med 11 pct. og 16 pct.

I 2018 blev 34.329 dræbte og tilskadekomne registreret af politiet eller akutmodtagelse.

Personskader efter transportmiddel og alder

 

I alt

Benyttet transportmiddel

 

 

Bil
mv.1

Motor-
cykel2

Knal-
lert
 

Cykel

 

Fod-
gænger
 

Andet
eller
uoplyst

 

antal

Personskader registreret af politiet, 2020

2914

1239

268

226

799

372

10

0-14 år

145

44

2

4

51

44

-

15-17 år

172

50

6

70

33

13

-

18-24 år

492

299

47

24

78

44

-

25-44 år

749

351

88

58

191

57

4

45-64 år

841

311

100

59

278

90

3

65 år og derover

507

178

25

11

167

123

3

Uoplyst alder

8

6

-

-

1

1

-

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Dræbte

163

90

11

7

28

23

4

Alvorligt tilskadekomne

1716

599

212

154

521

225

5

Lettere tilskadekomne

1035

550

45

65

250

124

1

Personskader registreret af politiet, 2019

3275

1438

268

227

919

420

3

Personskader registreret af politiet, 2018

3458

1577

258

244

921

450

8

 

antal

Personskader i alt 20183

34329

13240

1053

2481

16441

1028

86

1 Omfatter personbil, varebil, lastbil, bus og traktor.
2 Omfatter både motorcykel og knallert-45.
3 Inkl. både politiets og sygehusenes akutmodtagelser. Ca 100 personer med uoplyst personnummer er ikke inkluderet.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld8 og moerke

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2021 - Nr. 234

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter kun færdselsuheld, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte mørketal i færdselsuheldsstatistikken (se tallene på www.statistikbanken.dk/moerke) inddrager Danmarks Statistik oplysninger om skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser forårsaget af færdselsuheld.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation