Gå til sidens indhold

En kvart mio. flere ansatte i udlandet siden 2010

Danske datterselskaber i udlandet 2019

Antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet har siden 2010 været stigende og var i 2019 mere end en kvart mio. højere end i 2010. Det er især inden for branchegrupperne handel og transport mv. samt industri mv., at der med hhv. 142.000 og 93.000 flere ansatte er sket en stigning fra 2010 til 2019. Udviklingen er i nogle år præget af opkøb, frasalg og omstruktureringer inden for internationale koncerner. Det var i nogen udstrækning også tilfældet fra 2018 til 2019, bl.a. inden for transport, engroshandel og erhvervsservice.

Ansatte i danske datterselskaber i udlandetKilde: www.statistikbanken.dk/ofats1

Flere og flere ansatte i Indien

De seneste år er der kommet stadigt flere ansatte i de danske datterselskaber i Indien. Fra 2018 til 2019 steg antallet med 9 pct. samlet set, drevet af stigninger inden for især vindmølle-relateret plast-, glas- og betonindustri, inden for engroshandel med beklædning og fodtøj samt inden for administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis. Mere end halvdelen af de ansatte i danske datterselskaber i Indien arbejder inden for branchegruppen erhvervsservice, hvor de bl.a. beskæftiger sig med vagt- og sikkerhedstjeneste, rengøring og anden operationel service. 16 pct. er ansat i virksomheder inden for handel og transport mv., mens 12 pct. er ansat inden for industri mv.

Antallet af ansatte i danske datterselskaber i Tyskland steg 12 pct. og dermed endnu mere end i Indien. Den markante udvikling skyldtes bl.a. store stigninger inden for brancher som administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis, transport og godshåndtering samt arbejdsformidling og vikarbureauer. Antallet af ansatte i danske datterselskaber i Storbritannien har de seneste år været relativt stabilt, og det ser ikke ud til, at der i 2019 var en specielt Brexit-præget dynamik i dansk erhvervslivs ageren frem mod Storbritanniens udtræden af EU.

De fem største lande målt på ansatte i danske datterselskaber i udlandetKilde: www.statistikbanken.dk/ofats4

Stor forskel på branchesammensætning

Der er fra land til land stor forskel på, hvilke typer aktiviteter der fylder mest i de danske datterselskaber i udlandet. En stor del af de ansatte inden for EU-28 er beskæftiget i datterselskaber inden for handel og transport mv. samt industri mv. (hhv. 34 og 30 pct.). I Asien er en meget stor del af de ansatte (44 pct.) beskæftiget inden for erhvervsservice, mens de på det amerikanske kontinent i langt højere grad er at finde inden for handel og transport mv. (42 pct.). I Asien er der også et stort antal ansatte inden for industri mv. Faktisk var der i 2019 i absolutte tal 2,5 gange så mange ansatte i Asien som på det amerikanske kontinent i danske datterselskaber inden for industri mv.

Ansatte i danske datterselskaber i udlandet. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/ofats2

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2021 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er spørgeskemabaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Nationalbanken, virksomhedernes årsregnskaber og kommercielle registre. Statistikken omfatter udenlandske kontrol, hvis den direkte/indirekte ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse.Statistikken over danske virksomheders udenlandske datterselskaber er årlig og er af relativ bevægelig karakter. Der kan forekomme store ændringer i omfanget af datterselskaber og ansatte. De årlige udsving skal derfor fortolkes varsomt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation