Gå til sidens indhold

Markant større tilgang til førtidspension

Folke- og førtidspension 2021

Der kom 24.400 nye førtidspensionister til i løbet af 2020, hvilket er den største tilgang i over ti år. Stigningen i nye førtidspensionister er mest udtalt blandt de 60-69-årige, der med 10.800 personer i 2020 mere end fordobler tilgangen i forhold til 2019. Stigning kan blandt andet tilskrives den hævede pensionsalder. Blandt de 60-69-årige nye førtidspensionister er 8.400 på seniorpension. Ordningen erstattede seniorførtidspensionen i januar 2020. Den nye seniorpension giver nedslidte med tilknytning til arbejdsmarkedet, og med højest seks år til pensionsalderen, lettere adgang til førtidspension end tidligere. Blandt de 40-59-årige og 18-39-årige er tilgangen til førtidspension nu på samme niveau som før førtidspensionsreformen i 2013.

Udvikling i antal nye førtidspensionister i løbet af året og samlet antal i januarKilde: www.statistikbanken.dk/pen111

Det samlede antal førtidspensionister vokser fortsat

For andet år i træk voksede det samlede antal førtidspensionister. De 228.000 førtidspensionister i januar 2021 er 16.200 flere end i januar 2020. Stigningen betyder, at antallet nærmer sig de 244.000, der var på førtidspension før førtidspensionsreformen i 2013. Reformen betød, at der blev gjort en større indsats for, at bevare eller skabe tilknytning til arbejdsmarkedet fremfor at tilkende førtidspension. Fra 2014 kunne nedslidte med højst fem år til folkepensionsalderen lettere få adgang til førtidspension i form af seniorførtidspension. I januar 2020 blev ordningen erstattet af seniorpensionsordningen.

En halv årgang nye folkepensionister

Den hævede pensionsalder betyder, at kun en halv årgang nåede pensionsalderen i hhv. 2019 og 2020. Ændringen i pensionsalderen kommer hovedsagelig til udtryk for de 65-69-årige, der går på folkepension. I 2018 gik 64.900 af de 65-69-årige på folkepension. Herefter blev antallet næsten halveret i 2019 og 2020. En mindre del af de nye folkepensionister udgøres af personer på 70 år og derover. I løbet af 2020 kom i alt 34.100 nye folkepensionister til. Det er 8 pct. (2.900 personer) færre end året før. I samme periode nåede 31.100 personer pensionsalderen i Danmark, hvilket også er 8 pct. (2.700 personer) færre end de 33.800 i 2019.

Nye modtagere af folkepension i løbet af åretKilde: www.statistikbanken.dk/pen112

Markant lavere tilgang af folkepensionister i udlandet

Kun 900 person gik på folkepension i udlandet i 2020. Det er under halvdelen af tilgangen i 2019. Denne udvikling kan højst sandsynligt tilskrives rejserestriktioner i forbindelse med COVID-19.

Fald i det samlede antal folkepensionister

Det samlede antal folkepensionister faldt for andet år i træk. I januar måned 2021 var der 1.127.200 folkepensionister, hvilket er knap 2 pct. færre end samme tidspunkt året før. Det samlede antal folkepensionister har ellers været støt stigende gennem en årrække og toppede i 2019, hvor der i januar var 1.156.000 folkepensionister mod 878.800 i januar 2009. Udviklingen afspejler, at den hævede pensionsalder modvirker det voksende antal af personer på 65 år eller derover i befolkningen. Det er værd at bemærke, at faldet ikke ser ud til at være særlig påvirket af dødsfald relateret til COVID-19, se emneside om COVID-19 og dødsfald. Blandt de 65-årige og ældre i 2020 var der nemlig kun 1.700 dødfald mere end gennemsnittet for de fem forrige år, som lå på 45.200 årlige dødsfald (se www.statistikbanken.dk/dod).

Samlet antal folkepensionister i januarKilde: www.statistikbanken.dk/pen112

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2021 - Nr. 144

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation