Gå til sidens indhold

Fortsat stigende priser på byggeri af enfamiliehuse

Producentprisindeks for byggeri 2020

Prisen på byggeri af et nyt fritliggende enfamiliehus er fra 2019 til 2020 steget med 4,5 pct. Prisudviklingen på opførelse af et nyt enfamiliehus er steget en smule mindre end prisen på salg af eksisterende enfamiliehuse, som steg fra 2019 til 2020 med 4,8 pct, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:64. I samme periode er prisen på udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i boliger og erhvervsejendomme steget med 2,3 pct.

Prisudvikling for enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuseKilde: pris90, bygv03 og ejen88

Antal nybyggede enfamiliehuse og handler med eksisterende enfamiliehuse

Antallet af nybyggende enfamiliehuse i 2020 svarede til 8 pct. af det samlede antal handler med nybyggede og eksisterende enfamiliehuse.

Prisindekset for byggeri viser udviklingen i producenternes priser

Med denne offentliggørelse publiceres prisindeks for byggeri, som beskriver udviklingen i de priser, man som kunde skal betale for et færdigbygget typehus, dvs. producentens pris inkl. avance. Statistikkerne adskiller sig fra Danmarks Statistiks eksisterende prisstatstikker for byggeriet, som beskriver udviklingen i omkostningerne til arbejdsløn og materialer.

Stor årsstigning på prisen for nybyggeri af enfamiliehuse det seneste kvartal

Prisen på nybyggeri af et enfamiliehus steg med 0,7 pct. i fjerde kvartal 2020 i forhold til tredje kvartal. Sammenlignes prisen på byggeri af et enfamiliehus i fjerde. kvartal 2020 med prisen i samme kvartal året før, var stigningen på 4,3 pct.

Producentprisindeks for nybyggeri af enfamiliehuse (ændring i pct.)

 

I forhold til sidste kvartal

I forhold til samme kvartal året før

4. kvartal 2020

0,7

4,3

4. kvartal 2019

1,4

3,9

4. kvartal 2018

0,4

1,6

4. kvartal 2017

3,1

7,4

4. kvartal 2016

1,7

1,2

4. kvartal 2015

3,9

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris90

Prisen på renovering og vedligeholdelse er steget 2,3 pct. det seneste år

Prisen på udførelse af en håndværksopgave steg med 2,3 pct. i 2020 i forhold til året før. Det var specielt priserne på tømrer- og tagdækningsopgaver, der trak priserne op med en stigninger på hhv. 2,8 pct. og 3,1 pct.

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Indeks, 2015 = 100

Renovering og vedligeholdelse, i alt

100,0

101,6

103,8

107,0

109,7

112,2

Elinstallation

100,0

100,9

103,0

105,8

108,8

109,9

VVS- og blikkenslager

100,0

102,8

104,9

107,2

108,8

111,1

Tømrer

100,0

101,1

103,5

106,3

108,8

111,8

Bygningsfærdiggørelse

100,0

101,0

103,2

105,5

107,5

110,1

Tagdækker

100,0

101,3

102,9

106,7

110,4

113,8

Murer

100,0

101,7

104,6

109,5

113,1

115,7

 

ændring i forhold til året før (pct.)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

2,5

1,6

2,2

3,1

2,5

2,3

Elinstallation

3,1

0,9

2,1

2,7

2,8

1,0

VVS- og blikkenslager

3,5

2,8

2,1

2,2

1,5

2,1

Tømrer

2,2

1,1

2,4

2,7

2,4

2,8

Bygningsfærdiggørelse

1,6

1,0

2,2

2,2

1,9

2,4

Tagdækker

1,8

1,3

1,6

3,7

3,5

3,1

Murer

2,3

1,7

2,9

4,7

3,3

2,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris91

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2021 - Nr. 125

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om prisudviklingen for enfamiliehuse er baseret på indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Statistikken om prisudviklingen for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udarbejdes på baggrund af indberettede priser fra håndværksfirmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation