Gå til sidens indhold

Hjemmearbejde fordoblet i 2020

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2020

I 2020 arbejdede 17 pct. hjemme regelmæssigt. Det er mere end en fordobling fra året før og den højeste andel af regelmæssigt hjemmearbejde, der nogensinde er opgjort i Danmarks Statistiks interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse. Rekorden skal ses i lyset af nedlukningen, som følge af COVID-19 pandemien. I 2019 var der til sammenligning kun 8 pct., som angav, at de regelmæssigt arbejdede hjemme, mens det i 2018 ligeledes var 8 pct. Det var navnlig samtidig med nedlukningen i andet kvartal 2020, hvor andelen af regelmæssigt hjemmearbejdende eksploderede og nåede 26 pct. Inkluderer man også de, der kun af og til arbejdede hjemme, så var den samlede andel af hjemmearbejdende i andet kvartal 2020 40 pct.

Andel af beskæftigede, der arbejdede hjemme regelmæssigt, 15-64-årigeKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Flest arbejdede hjemme inden for branchen information og kommunikation

I 2020 var der 38 pct. som regelmæssigt arbejdede hjemme inden for branchen information og kommunikation. Dette gjorde det til branchen med den højeste andel af regelmæssigt hjemmearbejdende. Sammenlignet med 2019 oplevede branchen en stigning på 24 procentpoint i 2020 fra 14 pct. til 38 pct. Branchen med den største stigning blandt regelmæssigt hjemmearbejdende var finansiering og forsikring, som steg med 25 procentpoint fra 9 pct. i 2019 til 34 pct. i 2020.

Andel af beskæftigede der arbejdede regelmæssigt hjemme fordelt på brancher, 15-64-årigeKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Færre end hver anden AKU-ledig var samtidig bruttoledig

AKU-ledigheden ligger på et højere niveau end bruttoledigheden, fordi den til forskel fra bruttoledigheden ikke er begrænset af, at personerne skal modtage bestemte ydelser, blot de er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Således var der i 2020 ifølge AKU 36.000 ledige studerende og 52.000 øvrige AKU-ledige. Sidstnævnte er fx personer, der ikke er dagpengeberettigede, og som heller ikke er kontanthjælpsberettigede, eksempelvis pga. formue eller partner med høj indkomst.

Der er stor forskel på, hvem der indgår i AKU-ledigheden og i den registerbaserede bruttoledighed. I 2020 var under halvdelen (48 pct.) af de AKU-ledige samtidig bruttoledige - nemlig 80.000 ud af de 168.000 AKU-ledige.

Mens under halvdelen af de AKU-ledige også er bruttoledige, er over halvdelen af de bruttoledige også AKU-ledige. Af de 143.000 personer, som i 2020 var brutto-ledige, var de 80.000 tillige AKU-ledige. Det svarer til, at 56 pct. af de bruttoledige er AKU-ledige.

Sammenhæng mellem bruttoledighed og AKU-ledighed. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/aku540a

Nyt fra Danmarks Statistik

18. februar 2021 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Under-søgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser fra andre EU-lande offentliggjort af Eurostat. Resultater herfra ses på www.dst.dk/aku-eurostat.
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-statistik præsenteres kort i en video og beskrives desuden udførligt på www.dst.dk/ledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation