Gå til sidens indhold

2020 blev rekordår for salg af dansk musik

Musik 2020

Forbrugernes køb af indspillet musik er steget hvert år siden 2012 og udgjorde i 2020 i alt 632 mio. kr. Udviklingen fra 2019 til 2020 adskiller sig markant fra resten af perioden ved, at stigningen er trukket af en vækst i salget af dansk musik, der steg fra 205 mio. kr. til 271 mio. kr., svarende til 32 pct. Det er den største stigning siden 2012. Salget af udenlandsk musik faldt til gengæld fra 396 mio. kr. til 361 mio. kr. Det er første gang i perioden, at salget af udenlandsk musik falder. Hvorvidt der er tale om et generelt skift i befolkningens musikpræferencer, eller det er en effekt af COVID-19 med de dermed forbundne restriktioner på kulturområdet eller andre forhold, der er årsagen, er det for tidligt at vurdere. Dansk og udenlandsk musik er defineret ud fra, hvor kunstneren er bosiddende. Som hovedregel er musikken kategoriseret som dansk, når indspilningen er foretaget af kunstnere bosiddende i Danmark.

Salg af musik fordelt på dansk og udenlandsk musikKilde: www.statistikbanken.dk/musik1

90 pct. af salget er streaming

Streamingtjenesternes andel af det samlede musiksalg er steget hvert år, siden de åbnede i Danmark i 2012. I årene mellem 2012 og 2016 udgjorde andelen af udenlandsk musik en større andel af streamingtjenesternes salg end dansk musik, men fra 2016 og frem er andelene stort set ens. I 2020 stammer 91 pct. af det udenlandske og 90 pct. af det danske musiksalg fra streaming.

Andel af musiksalget som kommer fra streamingKilde: www.statistikbanken.dk/musik1

Musikrettigheder for offentlig afspilning faldt i 2020

Når radio- og tv-kanaler, koncertarrangører, butikker, frisører, restauranter mv. afspiller musik, får de, der ejer rettighederne til værket, betaling for afspilningen. I perioder af 2020 var store dele af samfundet lukket ned, og brugen af musik i det offentlige rum blev derfor reduceret. Rettighedsbetalinger fra virksomheder inden for kultur og fritid faldt med 43 mio. kr., hvilket primært kan henføres til lavere koncertaktivitet. Hoteller og restaurationer faldt med 25 mio. kr., og betalingen for brug af musik inden for handel og transport mv. faldt med 8 mio. kr.

Udvikling i køb af musikrettigheder, udvalgte brancherKilde: www.statistikbanken.dk/musik2

Nyt fra Danmarks Statistik

20. august 2021 - Nr. 295

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Musikstatistikken er baseret på data fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI) og organisationerne KODA og Gramex, der forvalter rettighedsbetalingerne.Der er suppleret med oplysninger fra NCB¿s officielle regnskaber. Kulturvaneundersøgelsen er en kvartalsvis statistik som baserer sig på ca. 3.000 gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over. Læs mere om kulturvaneundersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation