Gå til sidens indhold

Knap halvdelen af alle 20-79-årige indgår i ægtepar

Husstande og familier 1. januar 2021

Blandt de 4.160.752 personer, der var mellem 20 og 79 år 1. januar 2021, er godt en tredjedel (36 pct.) enlige, mens under halvdelen (47 pct.) indgår i familietypen ægtepar. De resterende 17 pct. indgår i et par, hvor de ikke er gift med partneren. Disse andele er forskellige henover aldersgrupperne, og især blandt de yngste indgår en relativt lille andel i et ægtepar, nemlig 9 pct. Allerede blandt de 30-39-årige er denne andel steget til 41 pct.

Personer efter familietyper og fordelt på alder. 1. januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/fam100n

I 2001 indgik mere end halvdelen i et ægtepar

I løbet af de sidste 20 år er den samlede andel blandt de 20-79-årige, der indgår i et ægtepar, faldet 6 procentpoint - fra en andel på 53 pct. i 2001 over en andel på 51 pct. i 2011 til de nuværende knap 47 pct. Denne faldende tendens ses i alle aldersgrupper med undtagelse af den ældste aldersgruppe, 70-79 år, hvor der i stedet ses en stigning i andelen, som indgår i ægtepar - fra 51 pct. i 2001 til 60 pct. i 2021. 

Andel personer i ægtepar. 1. januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/fam100n

Stort fald i enlige blandt de 70-79-årige

I det hele taget indgår en større andel af de 70-79-årige i en parfamilie end tidligere. I 2001 var 46 pct. af de 70-79-årige enlige; en andel der i 2021 er faldet til 36 pct. Ud over stigningen i andel, der indgår i et ægtepar, er andelen af de 70-79-årige, der indgår i et andet par, også steget - fra 3 pct. i 2001 til over 4 pct. i 2021.

Andel 70-79-årige i ægtepar. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/fam100n

Personer i ægtepar er ældre, når de bor sammen med børn

Siden 2001 er personer i ægtepar, der bor sammen med børn, blevet ældre. Hvor 60 pct. i 2001 boede med børn som 25-årig, er denne andel faldet til 53 pct. Tilsvarende boede 20 pct. af personerne i ægtepar med børn som 55-årig i 2001. En andel der i 2021 er steget til 39 pct.

Andel i ægtepar, der bor med børn. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/fam100n

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2021 - Nr. 45

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Husstands- og familiestatistikkens grundlag er materiale fra det Centrale Personregister om alle personer, der 1. januar er tilmeldt registret med adresse i Danmark. I denne opgørelse er udeladt husstande med en ikke-fysisk adresse. For de fleste personer over 60 år har vi ikke oplysninger om deres forældre, dvs. at vi ikke kan afgøre, om de bor med dem.
Familier i befolkningsstatistikken er tilmeldt samme folkeregisteradresse og defineres ud fra de voksne på adressen. Ikke-hjemmeboende børn tæller dog også som deres egen familie. Er der kun en voksen på adressen udgør han/hun sin egen familie. Er der to voksne, der er gift/registreret partner eller har fælles barn er man en parfamilie. Hvis der kun er en mand og en kvinde på adressen, og der er mindre end 15 års aldersforskel og de ikke er søskende bliver de i statistikken til et samboende par. Er der mere end to voksne på adressen, er der pr. definition mindst to familier i husstanden. I husstande med mere end to voksne, dannes kun samboende par, hvis de øvrige voksne i husstanden indgår i gifte par, registrerede par eller par med fælles barn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation