Gå til sidens indhold

Halvdelen af de danske virksomheder er innovative

Innovation i erhvervslivet 2020

Samlet set har 48 pct. af de danske virksomheder introduceret nye produkter eller forretningsprocesser i perioden 2018-2020. Særligt procesinnovation er udbredt, som 43 pct. af virksomhederne har gennemført, mens 25 pct. af virksomhederne har gennemført produktinnovation. De danske virksomheders innovationsaktivitet var lidt lavere end i Norge og Sverige. Opgørelserne viser, at 58 pct. af de norske og 55 pct. af de svenske virksomheder var innovative i samme periode. Andelen af produktinnovative virksomheder var 38 pct. i Norge og 29 pct. i Sverige. Samtidig var 48 pct. af de norske virksomheder procesinnovative, mens andelene var 45 pct. i Sverige.

Andel innovative virksomheder i Danmark, Norge og Sverige efter type af innovation. 2018-2020Kilde: Danmarks Statistik (tabelsamling på emnesiden for Innovation og patenter), SSB Norge og SCB Sverige

Hver fjerde virksomhed anså klimaforandringerne som vigtige

Virksomhederne er blevet spurgt om klimaforandringernes betydning for virksomheden i perioden 2018-2020. En fjerdedel (25 pct.) af de danske virksomheder har svaret, at de anså øget efterspørgsel fra kunder efter produkter, som afbøder/tilpasses klimaforandringerne samt statslig politik/initiativer relateret til klimaforandringer, som vigtige for virksomheden.

Andel af alle virksomheder, innovative virksomheder og ikke-innovative virksomheder der anså klimaforandringerne som vigtige for virksomheden. 2018-2020Kilde: Tabelsamling på emnesiden for Innovation og patenter

De innovative virksomheder er mest fokuseret på klimaforandringerne

Men der var også forskel mellem innovative og ikke-innovative virksomheder i deres vurdering af klimaforandringernes betydning for virksomheden. Inden for gruppen af innovative virksomheder var det en tredjedel, der anså klimaforandringerne som vigtige for virksomheden i forhold til øget efterspørgsel fra kunder efter produkter, som afbøder/tilpasses klimaforandringerne samt statslig politik/initiativer relateret til klimaforandringer. Inden for gruppen af ikke-innovative virksomheder var det de samme faktorer, der blev anset som vigtige, men blandt disse var det kun ca. hver femte virksomhed, der anså dem som vigtige for virksomheden.

De største virksomheder lægger mest vægt på klimaforandringerne

Virksomhedernes størrelse har en betydning for deres vurdering af om klimaforandringerne bliver anset som vigtige (stor/nogen betydning) for virksomheden. Flest af de store virksomheder med 250+ årsværk har tilkendegivet, at klimaforandringer er vigtige på de målte parametre. Halvdelen af de store virksomheder har svaret, at det vigtigste er øget efterspørgsel fra kunder efter produkter, som afbøder/tilpasses klimaforandringerne. For statslig politik/initiativer relateret til klimaforandringerne gælder det, at 45 pct. af de store virksomheder anser det som vigtigt. For virksomheder med under ti årsværk er det lidt færre, der anser klimaforandringerne som vigtige for virksomheden, men blandt dem er det også statslig regulering med 24 pct. og øget efterspørgsel med 25 pct., der anses som vigtigst.

Andel virksomheder der har tillagt klimarelaterede faktorer betydning som vigtige for virksomheden efter størrelse. 2018-2020Kilde: Tabelsamling på emnesiden for Innovation og patenter

Andel virksomheder som anser klimarelaterede faktorer som vigtige. 2018-2020

 

Statslig politik
og initiativer
relateret til
klimaforandringer

 

Øget efterspørgsel
fra kunder efter
produkter som
afbøder eller
tilpasses
klimaforandringer

Øgede
omkostninger/
input-priser
som følge af
klimaforandringer
 

Indvirkning af
ekstreme
vejrforhold


 

 

pct.

I alt

24

25

18

13

Innovativ

31

33

22

15

Ikke-innovativ

17

18

11

11

Under 10 årsværk

23

24

11

6

10-49 årsværk

21

22

17

13

50-249 årsværk

33

35

23

14

250 og derover årsværk

45

48

25

14

Kilde: Tabelsamling på emnesiden for Innovation og patenter

Nyt fra Danmarks Statistik

16. december 2021 - Nr. 452

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik innovation i erhvervslivet. Mere information om statistikområdet på www.dst.dk/fui og i statistikdokumentationerne for Erhvervslivet. Undersøgelsen er basseret på en stikprøve, og derfor er der en vis usikkerhed i opgørelsen. Se statistikdokumentation.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation