Gå til sidens indhold

Betydeligt færre ammekøer det seneste årti

Kvægbestanden 30. juni 2021

Bestanden af ammekøer i Danmark er faldet 27 pct. på ti år og er nu på 82.000 stk. Ammekøer er typisk moderdyr i kødkvægproduktionen. I 2020 var der 6.658 bedrifter med ammekøer, mens der i 2010 var 8.412. (se www.statistikbanken.dk/hdyr07). Lidt over 60 pct. af bedrifterne havde under ti ammekøer både i 2010 og 2020 og 23 pct. af ammekøerne. I samme periode er det totale antal kvæg faldet 8 pct., dog er antallet af malkekøer kun faldet 1,6 pct.

Bestanden af ammekøer. JuniKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

1,5 mio. stk. kvæg

Den samlede kvægbestand var 1,5 mio. dyr 30. juni 2021, hvilket er et fald på 0,9 pct. siden samme tidspunkt sidste år. Faldet skyldtes både færre tyre og stude samt køer, mens antallet af kvier steg lidt. Tyre og stude udgjorde 226.500 stk. og kvier 630.000 stk. Der var 647.000 køer, fordelt på 82.000 ammekøer og 565.000 malkekøer. For malkekøerne var det en nedgang i antallet på 0,4 pct. i forhold til sidste år. Både kvier, malkekøer, tyre og ammekøer er i overtal i Jylland og blot 12 pct. findes øst for Lillebælt.

Sengestalde - mest anvendt

Sengestalde er den mest udbredte staldtype til kvæg. I 2020 var 60,7 pct. af kvæget i denne type stald, mens 32,2 pct. var i stalde med dybstrøelse, 5,1 pct. i bindestalde og andre staldtyper og blot 1,9 pct. var ikke på stald, se Bag tallene: Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året. I 2020 var næsten halvdelen af kvæget på græs en del af året, hvilket der kan læses mere om i artiklen.

Malkekøerne gav et resultat på 1,1 mio. kr. i 2020

De seneste foreløbige økonomiske tal viser, at økonomien for heltidsbedrifter med mælkeproduktion gav et resultat på 1,1 mio. kr. i 2020 både for konventionelle og økologiske mælkebedrifter, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:260: Regnskabsstatistik for landbrug 2020). I forhold til 2019 steg resultatet for de konventionelle, mens det faldt lidt for de økologiske bedrifter, hvilket primært kan henføres til mælkeprisen.

Kvægbestanden

 

2020

2021

Ændring

 

30. juni

30. sept.
 

31. dec.
 

31. marts

30. juni
 

30. juni 2020
- 30. juni 2021

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1516779

1512196

1499683

1498160

1503300

-13479

-0,9

Tyre og stude

237988

233028

228593

228978

226546

-11442

-4,8

Under ½ år

111406

114256

107935

103823

107073

-4333

-3,9

½ år-<1 år

82282

78989

85362

86853

78135

-4147

-5,0

1-<2 år

32415

28398

25221

28021

29621

-2794

-8,6

2 år og over

11885

11385

10075

10281

11717

-168

-1,4

Kvier

625904

626436

625390

626194

630023

4119

0,7

Under ½ år

164733

171723

172234

167267

168005

3272

2,0

½ år-<1 år

158740

155631

158226

164569

164209

5469

3,4

1-<2 år

258102

255618

253860

256020

257162

-940

-0,4

2 år og over

44329

43464

41070

38338

40647

-3682

-8,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

183678

176471

177441

179840

180225

-3453

-1,9

1-<2 år

160438

153580

154910

160055

159172

-1266

-0,8

2 år og over

23240

22891

22531

19785

21053

-2187

-9,4

Køer

652887

652732

645700

642988

646731

-6156

-0,9

Malkekøer

567107

568376

565227

562712

564730

-2377

-0,4

Ammekøer

85780

84356

80473

80276

82001

-3779

-4,4

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2021

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

226546

630023

564730

82001

1503300

Region Hovedstaden

5193

11003

8223

3383

27802

København og Nordsjælland2

2713

4846

2256

2903

12718

Landsdel Bornholm

2480

6157

5967

480

15084

Region Sjælland

14645

28849

17303

10288

71085

Region Syddanmark

83357

254462

235947

23059

596825

Landsdel Fyn

14034

37336

29774

5017

86161

Landsdel Sydjylland

69323

217126

206173

18042

510664

Region Midtjylland

68905

188452

168900

24908

451165

Landsdel Østjylland

20301

49477

37520

10881

118179

Landsdel Vestjylland

48604

138975

131380

14027

332986

Region Nordjylland

54446

147257

134357

20363

356423

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

26. juli 2021 - Nr. 274

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation