Gå til sidens indhold

Få internationale medaljer i 2020 pga. COVID-19

Idræt 2020

Danmark har siden 2007 vundet mere end 100 internationale idrætsmedaljer hvert år, men i 2020 vandt vi kun 19; ti ved verdensmesterskaber og ni ved europamesterskaber. Det skyldes, at de fleste mesterskaber rundt om i verden blev aflyst grundet COVID-19. Medaljefordelingen bestod af syv guld, fire sølv og otte bronze inden for bl.a. badminton, cykling og roning. Over en længere periode før COVID-19 har Danmarks internationale medaljehøst været karakteriseret af generel opadgående vækst. Stigningen i medaljehøsten kan skyldes, at der - udover at danske atleter klarer sig bedre internationalt - er flere konkurrencer end tidligere, og at der kan være en forskydning af medaljehøsten fra populære idrætsgrene med stor international konkurrence over mod mindre profilerede idrætsgrene uden så meget udenlandsk konkurrence. Udviklingen er desuden præget af årsvise variationer, som hænger sammen med forskelle i turnus i de internationale mesterskaber.

Danske vindere af internationale sportsmedaljer fordelt på medaljetypeKilde: www.statistikbanken.dk/medalje1

Idrætsforeninger tabte medlemmer i 2020

I 2020 var antallet af medlemskaber i landets idrætsforeninger på 2.537.000, hvil-ket var 128.000 lavere end i 2019, svarende til et fald på næsten 5 pct. Faldet i medlemskaber kunne især ses inden for firmaidrætten, der gik fra 386.000 medlemskaber i 2019 til 343.000 i 2020 - et fald på 11 pct. Dette skal formentlig ses i lyset af restriktionerne omkring COVID-19 sammen med den omfattende hjemsendelse fra landets arbejdspladser. Antallet af medlemskaber i DIF og DGI faldt fra 2019 til 2020 med ca. 4 pct., hvilket også kan hænge sammen med de restriktioner foreningsidrætten blev pålagt som følge af COVID-19.

Foreningsidrættens medlemskaber efter organisation

 

2019

2020

Ændring

 

tusinde medlemmer

pct.

Total - Foreningsidrætten (unikke medlemsskaber)

2665

2537

-4,8

DIF - Danmarks Idrætsforbund

1993

1919

-3,7

DGI

1699

1634

-3,8

Dansk Firmaidrætsforbund

386

343

-11,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/idrfor01

Foreningsidrættens medlemskaber efter organisationKilde: www.statistikbanken.dk/idrfor01

Stigende interesse for at overvære idræt efter genåbningen af Danmark

I takt med genåbningen af Danmark og et stigende udbud af sportsbegivenheder, har interessen for at overvære idræt - på stadion eller gennem tv eller radio - ifølge Kulturvaneundersøgelsen været stigende blandt både mænd og kvinder. Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 steg andelen af kvinder, som havde overværet en sportsbegivenhed fra 57 pct. til 68 pct., svarende til en stigning på 11 procentpoint. Det tilsvarende tal for mænd var i samme periode 3 procentpoint, som dækker over en stigning fra 74 pct. til 77 pct. Denne udvikling betyder, at gabet i forskellen mellem andelen af mænd og kvinder, der overværede sportsbegivenheder, er blevet mindre i forhold til andet kvartal 2020, og at begge køn næsten er tilbage til det samme niveau for overværelse af sportsbegivenheder som før COVID-19.

Danskernes overværelse af sportsbegivenhederKilde: www.statistikbanken.dk/idrfor01

Nyt fra Danmarks Statistik

2. juni 2021 - Nr. 207

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Foreningsidrættens med¬lemstal er baseret på det Centrale Foreningsregister, som drives af DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. Medalje-opgørelsen er baseret på Danmarks Idrætsforbunds årlige offentliggørelse af antallet af danske medaljer ved officielle internationale mesterskaber svarende til verdensmester-skaber, europamesterskaber, olympiske lege, European Games og Paralympics. De danske medaljer bliver årligt indrapporteret af specialforbundene. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Idræt