Gå til sidens indhold

Fald i vikarbureauernes omsætning i 2020

Serviceydelser for serviceerhverv 2020

Vikarbureauer omsatte for 16,6 mia. kr. i 2020, hvilket er et fald i omsætningen på 7 pct. sammenlignet med 2019. Det største område inden for vikarydelser var produktion og bygge/anlæg, som udgjorde 44 pct. af branchens samlede omsætning. Næststørst var vikarydelser inden for sygepleje og sundhed, som udgjorde 28 pct. af omsætningen. Vikarydelser inden for rekruttering og anden arbejdsformidling havde den største relative nedgang, idet andelen faldt fra 10 pct. i 2019 til 7 pct. i 2020.

Vikarbureaurenes omsætning, andel for udvalgte områderKilde: www.statistikbanken.dk/20363

Markant stigning i bogføring- og revisionsvirksomhed

Omsætningen i branchegruppen bogføring- og revisionsvirksomhed steg markant fra 19,1 mia. kr. i 2018 til 21,4 mia. kr. i 2020, svarende til en stigning på 12 pct. Regnskabstjenester dominerer branchen med 45 pct. af den samlede omsætning, hvilket er en stigning på 2 procentpoint i forhold til 2018.

Omsætningsandel for overordnede ydelsesgrupper, bogføring og revisionsvirksomhed

 

Andel af omsætning

 

2018

2020

 

pct.

Revisionsvirksomhed

29

27

Regnskabstjenester

43

45

Skatterådgivning

12

12

Andre serviceydelser i.a.n.

16

16

Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

Stor stigning i rådgivning inden for det finansielle område

Branchegruppen anden virksomhedsrådgivning omsatte for 26,7 mia. kr. i 2020, hvilket var en stigning på 4 pct. sammenlignet med 2018. Strategisk virksomhedsrådgivning udgjorde 23 pct. af omsætningen og ydelsen rådgivning inden for det finansielle område stod med 16 pct. for den næststørste andel af omsætningen i branchen i 2020. Der var tale om en markant fremgang, idet ydelsen kun udgjorde en andel på 7 pct. af omsætningen i 2018.

Omsætningsandel for udvalgte ydelser, anden virksomhedsrådgivning

 

Andel af omsætning

 

2018

2020

 

pct.

Strategisk virksomhedsrådgivning

23

23

Rådgivning inden for det finansielle område (undtagen selskab)

7

16

Styring af virksomhedsprocesser

13

14

Rådgivning inden for human ressources

11

9

Rådgivning inden for public relations og kommunikation

9

6

Anden projektstyring

7

6

Rådgivning inden for markedsføring

7

5

Rådgivning inden for produktion

7

5

Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

Stigning i It-virksomhedernes omsætning

It-virksomhedernes omsætning steg med 7 pct. til 119,5 mia. kr. fra 2019 til 2020. It-konsulentbistand stod med 27 pct. for den største del af omsætningen i 2020, mens computerprogrammering med en andel på 23 pct. stod for næststørste del af omsætningen.

It-servicevirksomhedernes omsætning, fordelt på udvalgte serviceydelserKilde: www.statistikbanken.dk/20363

Nyt fra Danmarks Statistik

29. november 2021 - Nr. 425

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Serviceydelser for serviceerhverv er en stikprøvebaseret årlig spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomhederne bliver bedt om at angive fordeling af omsætningen og eksporten på de enkelte serviceydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation