Gå til sidens indhold

Flere fast- og færre midlertidigt ansatte unge

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2021

I andet kvartal 2021 var der 46.000 flere fastansatte lønmodtagere i alderen 15-29 år i forhold til samme kvartal året før. Samtidig faldt antallet af midlertidigt ansatte lønmodtagere i aldersgruppen med 31.000. I absolutte tal var der blandt de 15-29- årige således 157.000 midlertidigt ansatte og 501.000 fastansatte i andet kvartal 2021. Sammenlignes andet kvartal 2021 med første kvartal 2021 var der en stigning på 45.000 fastansatte lønmodtagere i alt og et fald på 11.000 midlertidigt ansatte lønmodtagere i alt. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen. For samtlige lønmodtagere i alderen 15-64 år er der set over et år blevet 76.000 flere fastansatte og 25.000 færre midlertidigt ansatte.

Midlertidigt ansatte og fastansatte, 15-29-årige, ikke sæsonkorrigeretKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku320a

Få unge midlertidigt ansatte har søgt fast arbejde

Definitorisk tidsbegrænsede stillinger var i andet kvartal 2021 baggrunden for, at jobbet var midlertidigt for lidt mere end halvdelen af såvel de 15-29-årige som for de 30-54-årige, mens det for de 55-64-årige gjorde sig gældende for knap en fjerdedel. 32 pct. af den ældste aldersgruppe var midlertidigt ansat, fordi de ikke kunne finde fast beskæftigelse, mens dette gjorde sig gældende for 27 pct. af de 30-54-årige og for 17 pct. af de unge midlertidigt ansatte. Gruppen, der selv har ønsket midlertidig ansættelse, var mindst for de 30-54-årige med blot 13 pct., mens 37 pct. af de ældste og 29 pct. af de yngste foretrak, at jobbet var midlertidigt.

Årsag til midlertidigt ansættelse, 15-64-årige, 2. kvt. 2021Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku320a

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2021 - Nr. 319

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation