Gå til sidens indhold

Vækst i erhvervslivets forskning i sundhed

Forskning og udvikling i erhvervslivet 2021

Udgifterne til egen forskning og udvikling (FoU) inden for sundhedsvidenskab blev i perioden 2017-2021 øget fra 12,1 mia. kr. i både 2017 og 2019 til 14,6 mia. kr. i 2021, svarende til en stigning på 20 pct. Stigningen i 2021 skyldes bl.a. øget FoU i medicinalindustrien og det øgede fokus på sundhedsvidenskab som følge af COVID-19. Sundhedsvidenskab fylder i 2021 en tredjedel af erhvervslivets samlede udgifter til FoU, hvilket samtidig gør området til det næststørste. Statistikken opgøres i løbende priser.

Udgifter til FoU i erhvervslivet fordelt på fag. 2017-2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/FORSK112

Stigning på 3 mia. kr. til erhvervslivets samlede udgifter til FoU siden 2019

Erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) beløb sig til 44,6 mia. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 3 mia. kr. i forhold til 2019. Erhvervslivet anvender 22,4 mia. kr. eller 50 pct. af de samlede udgifter til forskning i teknisk videnskab, som fx omfatter elektronik, energiteknik og maskinteknik samt medicoteknik. Teknisk videnskab er dermed fortsat det største forskningsområde for erhvervslivet. Naturvidenskab er det tredjestørste område med udgifter til FoU på 6,9 mia. kr. eller 16 pct. af de samlede udgifter. De mindre områder for erhvervslivet var humaniora, samfundsvidenskab samt jordbrugs- og veterinærvidenskab, der samlet udgør ca. 2 pct. af erhvervslivets udgifter til FoU.

50 pct. af erhvervslivets FoU-udgifter investeres af industrien

Industrivirksomheder stod for 23,7 mia. kr. (53 pct.) af det danske erhvervslivs samlede FoU-udgifter i 2021. Det er 3,3 mia. kr. mere end i 2019, hvor beløbet var 20,4 mia. kr. (49 pct.) og relativt næsten det samme som i 2017, hvor industrien stod for 56 pct. Erhvervsservice, herunder branchen videnskabelig forskning og udvikling, stod for 10,9 mia. kr. (24 pct.), fulgt af finansiering og forsikring med udgifter på 4,8 mia. kr. (11 pct.).

Industrien investerer primært i sundhedsvidenskab og teknisk videnskab

Industrien forsker særligt i sundhedsvidenskab med 11,5 mia. kr. og i Teknisk forskning med 10,1 mia. kr. i 2021. Sundhedsvidenskabelig forskning er i 2021 industriens største forskningsområde. Samlet udgør industriens FoU-udgifter 79 pct. af de samlede udgifter til sundhedsvidenskabelig forskning, mens andelen for Teknisk videnskab er 45 pct.  

Industriens udgifter til FoU i erhvervslivet, fordelt på fag. 2017-2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/FORSK112

Sverige har den største andel af FoU-udgifter i erhvervslivet pr. indbygger

I Sverige udgjorde erhvervslivets FoU-udgifter 1.249 euro pr. indbygger i 2021 mod 1.163 euro i Island og 1.025 euro i Danmark. Sverige har i perioden 2017-2021 haft de højeste udgifter pr. indbygger blandt de nordiske lande. Island overhalede Danmark i 2019 og har siden haft andenpladsen med Danmark på tredjepladsen.

Erhvervslivets udgifter til FoU i euro pr. capita i de nordiske lande. 2017-2021*Kilde: Eurostat og www.statistikbanken.dk/FORSK112

Virksomhedernes udgifter til egen FoU

 

2017

2019

2021*

 

mio. kr.

I alt

40757

41571

44602

Industri

22892

20393

23711

Bygge og anlæg

36

30

52

Handel

2375

1956

1818

Transport

38

39

40

Hotel, restauration

17

10

9

Information og kommunikation

3039

3995

2986

Finansiering og forsikring

4920

6059

4760

Erhvervsservice

6364

8860

10851

Øvrige brancher

1074

228

376

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2022 - Nr. 434

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for forskningsstatistik som beskrevet i Frascati-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECDlandes.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation