Gå til sidens indhold

Teknisk videnskab er det største forskningsområde

Forskning og udvikling i erhvervslivet 2019

Næsten halvdelen (49 pct.) af erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) gik til forskning i teknisk videnskab, herunder især elektronik, energiteknik og maskinteknik samt medicoteknik. Til sammenligning udgjorde teknisk videnskab 17 pct. af den offentlige sektors udgifter til egen FoU. Sundhedsvidenskab er med 30 pct. det næststørste forskningsområde for erhvervslivet, hvoraf medicinsk bioteknologi udgjorde størstedelen med 20 pct. af de samlede udgifter til FoU i 2019. I den offentlige sektor udgjorde sundhedsvidenskab det største forskningsområde (35 pct.). Egen FoU er den FoU, der udføres internt i virksomheden i modsætning til købt FoU.

Udgifter til FoU i erhvervslivet og den offentlige sektor, fordelt på fag. 2019*Kilde: www.statistikbanken.dk/fouoff07 og tabelsamlingen 2019 på www.dst.dk/emner/forskning-og-udvikling

Erhvervslivet og det offentlige prioriterer forskningsområder forskelligt

Fagområderne samfundsvidenskab, humaniora samt jordbrugs- og veterinærvidenskab spiller med tilsammen 2 pct. en meget lille rolle i erhvervslivets FoU. Derimod står de tre fagområder tilsammen for en fjerdedel (25 pct.) af den offentlige sektors forskningsindsats.

Stabile udgifter til FoU

Erhvervslivets udgifter til FoU er med 42,5 mia. kr. steget med 0,8 pct. i forhold til 2018, opgjort i løbende priser. Opgjort i faste priser er udgifterne uændrede sammenholdt med 2018.

Flest FoU-udgifter i industrien

Industrivirksomheder stod for 21,1 mia. kr. (50 pct.) af det danske erhvervslivs samlede FoU-udgifter i 2019. Erhvervsservice, herunder branchen videnskabelig forskning og udvikling, stod for 8,9 mia. kr. (21 pct.), fulgt af finansiering og forsikring med udgifter på 6,3 mia. kr. (15 pct.). Industrien står også for flest FoU-årsværk, i alt 18.200, hvilket er 49 pct. af alle FoU-årsværk i erhvervslivet. 

Udgifter til FoU, fordelt på sektor i de nordiske lande. 2019*Kilde: Eurostat

Sverige har den største andel af FoU udgifter til erhvervslivet

I Sverige udgjorde erhvervslivets andel 72 pct. af de samlede FoU udgifter, og det er den største andel blandt de nordiske lande. I Danmark udgjorde andelen 63 pct. Norge og Danmark havde den største andel af FoU udgifter til de højere læreanstalter, og andelene udgjorde hhv. 36 pct. og 34 pct. I Sverige havde de højere læreanstalter 23 pct. af FoU udgifterne.

Virksomhedernes udgifter til egen FoU og antal årsværk

 

2017

2019*

 

mio. kr.

I alt

40.757

42.545

Industri

22.892

21.147

Bygge og anlæg

36

30

Handel

2.375

1.980

Transport

38

39

Hotel, restauration

17

10

Information og kommunikation

3.039

3.912

Finansiering og forsikring

4.920

6.346

Erhvervsservice

6.364

8.853

Øvrige brancher

1.074

228

 

antal årsværk

I alt

36.035

37.593

Industri

18.966

18.249

Bygge og anlæg

55

41

Handel

2.585

1.811

Transport

46

41

Hotel, restauration

16

13

Information og kommunikation

3.650

5.256

Finansiering og forsikring

4.231

4.360

Erhvervsservice

5.681

7.567

Øvrige brancher

805

257

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forsk01 og tabelsamlingen 2019 på www.dst.dk/emner/forskning-og-udvikling

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2020 - Nr. 476

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for forskningsstatistik som beskrevet i Frascati-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECDlandes.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation